correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE LLENGUA
La lexicografia catalana

Coordinador: Dr. GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)

del 20 al 23 d'agost del 2022

Enguany, que s’escau el 60è aniversari de l’acabament del diccionari Alcover-Moll, la Universitat Catalana d’Estiu dedicarà l’Àrea de Llengua a la lexicografia catalana. Estudiarem els diccionaris catalans publicats al llarg de la història, des del Nebrija fins al DIEC, i algun nou projecte de diccionari. També parlarem d’ecologia del llenguatge i de com la situació social de la llengua afecta el lèxic.

Ecologia del llenguatge
per BERNAT JOAN (Institut d'Estudis Eivissencs)
del 20 al 23, de les 9 a les 10 del matí

1. Definició. Ecologia del llenguatge i ecolingüística.
2. Com afecta el lèxic la situació social de la llengua: reducció de vocabulari; modificacions en les relacions significant-significat; i interferència lingüística.
3. El lèxic com a mirall de la societat. Què podem saber d’una societat a través del seu lèxic.
4. Projecte Ecolingüística: ecologia i ecolingüística; cap a una ecologia del llenguatge amb incidència en la planificació lingüística; i el futur de les llengües minoritzades i minoritàries a Europa i al món.

Els diccionaris catalans
per GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)
dies 20 i 21, de les 10 a les 11 del matí, i dia 23, de les 10 a les 12 del migdia

1. Els primers treballs lexicogràfics notables (segles XV i XVI): el Liber elegantiarum, el Nebrija català, el Thesaurus puerilis etc.
2. Els segles XVII i XVIII: els diccionaris de Pere Torra i Joan Lacavalleria; la lexicografia valenciana.
3. El segle XIX: els diccionaris vuitcentistes i el Diccionari català-castellà, castellano-catalán de Pere Labèrnia.
4. Els diccionaris moderns normatius: el Fabra, el DIEC i el DNV.

El Diccionari català-valencià-balear
per MARIA-PILAR PEREA (Universitat de Barcelona)
dies 20 i 21, de les 11 a les 12 del migdia, i dia 22, de les 10 a les 12 del migdia

1. Els antecedents lexicogràfics del DCVB.
3. La història del DCVB.
2. Les aportacions lexicogràfiques al DCVB, en particular el Diccionari Aguiló.
4. El futur del DCVB.