correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE MÚSICA
Música i guerra

Coordinador: Dr. JAUME CARBONELL I GUBERNA (Universitat de Barcelona)

del 21 al 23 d'agost del 2022


Al llarg de la història la música i la guerra han estat dos fenòmens estretament lligats. Els diferents episodis bèl·lics al món han generat i condicionat el repertori musical de les societats i comunitats afectades. La música ha il·lustrat, animat, honrat i plorat la remor de les armes, des de molts himnes, que han esdevingut nacionals, fins a l’expressió més sentida dels artistes. En els temps que vivim, malauradament no som aliens a aquest fenomen, i a Prada tindrem ocasió de parlar-ne.

També ens farem ressò de les commemoracions d’enguany com el 150è aniversari del naixement del compositor i director Joan Lamote de Grignon.

En la guerra i en la pau, cantem!
per JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona)
dia 22, de les 9 del matí a les 12 del migdia

La música forma part de tota la vida humana, individual i col·lectiva. I els humans som agressius i fem guerres. Dels darrers cinc mil·lennis de la humanitat, només un ha gaudit de pau, durant el segle xix a l’estat espanyol hi va haver més anys de guerra que de pau… La guerra ha estat un motor per a la música i la guerra queda reflectida en moltes músiques de maneres ben diverses: des dels himnes nacionals actuals fins a obres de l’envergadura del War Requiem de Britten. Cançons patriòtiques, himnes pacifistes… Tot i que farem una breu presentació històrica de la importància de la música en la guerra des de l’antiguitat, ens centrarem en l’època contemporània i, sobretot, en les tres grans guerres que ens han tocat més de prop: la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. També veurem obres significatives per la seva història i autors que han creat expressament per a la guerra com Ferran Sor i Joaquim Rodrigo. Cal pensar que, en el període de 1914-1918, el conflicte bèl·lic va fer que es componguessin pels volts de 36.000 cançons, de les quals se’n van publicar 7.300, moltes de les quals propagandísticament per a amagar a la població els veritables estralls de la guerra.

Músiques, cobles i joglars a Catalunya Nord
per PERE JORDÀ I MANAUT (flabiolaire i constructor de flabiols), ORIOL LLUÍS I GUAL (director del Museu de la Música de Ceret) i VICENÇ VIDALOU (Conservatori de Perpinyà)
dia 23, de les 9 del matí a les 12 del migdia