correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE CIÈNCIA POLÍTICA
Josep Tarradellas, Josep Benet i Jordi Pujol: tres dirigents clau del catalanisme polític, tres visions del catalanisme polític (1931-2003)

Coordinador: Dr. JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)

del 21 al 23 d'agost del 2023


El catalanisme polític ha estat i és un moviment de defensa i reivindicació de la nació catalana. El seu caràcter popular, inclusiu, transversal ideològicament, ha estat clau per a superar dècades de repressió per part de l’Estat espanyol, per part del nacionalisme espanyol.
D’un tram llarg d’aquest moviment (1931-2003) n’han destacat especialment tres líders polítics: Josep Tarradellas, Josep Benet i Jordi Pujol.
En cada una de les tres sessions del curs analitzarem el pensament polític de cada dirigent, la respectiva concepció del poder, els reptes a què van fer front, el balanç de la seva aportació política.

Josep Tarradellas, mantenir i restablir la Generalitat de Catalunya
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
dia 21, de les 9 a les 12 del migdia

Josep Benet, l’aggiornamento del catalanisme polític
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (UB)
dia 22, de les 9 a les 12 del migdia

Jordi Pujol, el constructor de la Catalunya contemporània
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (UB)
dia 23, de les 9 a les 12 del migdia