correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'ECONOMIA
Economia i comerç internacional. 750 anys d'història del Consolat de Mar

Coordinador: Dr. ÒSCAR MASCARILLA I MIRÓ (Universitat de Barcelona)

del 17 al 21 d'agost del 2023


A l'edat mitjana, Barcelona, Catalunya i els Països Catalans ja ens constituírem com una gran potència de comerç internacional, gràcies a la seva situació geogràfica i al talent i l'esforç de generacions. El Consolat de Mar fou l'aportació més important que hem fet com a territori a la civilització occidental, per la seva condició d'ens pioner en el foment de la mediació i la resolució alternativa de conflictes comercials. El llibre, escrit en català, marcava les relacions amb els òrgans de justícia, la mediació i l'arbitratge comercials, mercantils i empresarials. En aquest context, el debat del curs se centra a analitzar la situació de la conjuntura economicofinancera internacional i quins elements macroeconòmics resulten cabdals per a entendre la situació de l'economia i el comerç internacional dels propers anys.

El Consolat de Mar, passat i present
per JORDI DOMINGO (cònsol major del Consolat de Mar)
dia 17, de les 9 a les 10 del matí

Economia i comerç internacional
per LLUÍS ARASANZ (Universitat de Barcelona)
dia 17, de les 10 a les 12 del migdia

Finances internacionals: què hem d’esperar de la conjuntura econòmica internacional dels propers anys?
per XAVIER VILA (Universitat de Barcelona)
dia 18, de les 9 a les 12 del migdia

Com funciona una multinacional? Anàlisi de cas
per RAMON VIÑAS (CEO DKSH)
dia 19, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Multinacionals: fiscalitat justa
per XAVIER MARTÍNEZ GIL (doctor en dret tributari, Plataforma per una Fiscalitat Justa)
dia 19, de dos quarts d’11 del matí a les 12 del migdia

Macroeconomia internacional. I
per LLUÍS MOSELLA (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Macroeconomia internacional. II
per FERRAN ARMENGOL (professor de dret internacional econòmic, Universitat de Barcelona)
dia 20, de dos quarts d’11 del matí a les 12 del migdia

Economia i història econòmica
per JORDI FRANCH I PARELLA (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
dia 21, de les 9 a les 12 del migdia