correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'HISTÒRIA
Els Països Catalans: una societat contra l'autoritarisme i en defensa dels Drets Humans

Coordinador: Dr. ORIOL DUEÑAS I ITURBE (Universitat de Barcelona)

del 19 al 22 d'agost del 2023


Des de les èpoques medieval i moderna fins arribar al segle xxi bona part de les societats dels Països Catalans s’han oposat als projectes autoritaris. Ja fos a través de lluitar contra la monarquia absolutista o d’oposar-se a les dictadures militars i la feixista del segle xx. Hereus d'aquesta tradició de lluita contra els projectes autoritaris i en la defensa dels Drets Humans són les polítiques públiques de memòria que s’han dut a terme els darrers anys als Països Catalans. Aquestes polítiques tenen com a objectius reparar les víctimes de la repressió franquista a través del reconeixement i l’obertura de fosses comunes. Es tracta, doncs, d’unes polítiques que han rebut el suport popular i que són referents en la defensa dels Drets Humans. Al llarg de les diverses propostes des de diversos àmbits farem un recorregut històric per les actuacions en contra de l’autoritarisme i en defensa dels Drets Humans, ja sigui des de la política, ja sigui des de la societat civil.

1. Contra l’autoritarisme

«De l’època medieval a l’època moderna»

La revolta remença
per PERE ORTÍ (Universitat de Girona)
dia 19, de les 9 a tres quarts de 10 del matí

El pensament pactista davant els atacs de la monarquia absolutista
per JOSEP CAPDEFERRO (Universitat Pompeu Fabra)
dia 19, de tres quarts de 10 a dos quarts d’11 del matí

Els Àustries i l’autoritarisme
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 19, de dos quarts d’11 a un quart de 12 del migdia

Debat
amb els ponents de la jornada
dia 19, d’un quart de 12 a les 12 del migdia

«De l’època moderna al segle XX»

La derrota del 1714 i l’absolutisme castellà
per ÀNGEL CASALS (UB)
dia 20, de les 9 a tres quarts de 10 del matí

Oposició contra la dictadura de Primo de Rivera
per GIOVANNI CATTINI (UB)
dia 20, de tres quarts de 10 a dos quarts d’11 del matí

L’oposició cultura catalana contra la dictadura franquista
per CARLES SANTACANA (UB)
dia 20, de dos quarts d’11 a un quart de 12 del migdia

Debat
amb els ponents de la jornada
dia 20, d’un quart de 12 a les 12 del migdia

2. En defensa de la pau i dels Drets Humans

«Els moviments en defensa de la Pau als Països Catalans durant l’època contemporània»

Els moviment pacifistes i l’ajuda humanitària durant la Guerra Civil i l’exili
per GEMMA CABALLER (UB)
dia 21, de les 9 a tres quarts de 10 del matí

Els moviments pacifistes durant el règim franquista i la transició
per XAVIER GARÍ (Universitat Internacional de Catalunya)
dia 21, de tres quarts de 10 a dos quarts d’11 del matí

El moviment per la pau de les dècades del 1980 al 1990
per ENRIC PRAT (Universitat Pompeu Fabra)
dia 21, de dos quarts d’11 a un quart de 12 del migdia (conferència anul·lada per malaltia)

Debat
amb els ponents de la jornada
dia 21, d’un quart de 12 a les 12 del migdia

«Polítiques públiques de memòria i Drets Humans. L’obertura de fosses comunes als Països Catalans»

L’obertura de fosses comunes a les Illes Balears
per JORDI RAMOS (arqueòleg) i ALMUDENA GARCÍA-RUBIO RUIZ (Aranzadi)
dia 22, de les 9 a tres quarts de 10 del matí

L’obertura de fosses comunes al País Valencià
per EULÀLIA DÍAZ I RAMONEDA (arqueòloga i antropòloga forense)
dia 22, de tres quarts de 10 a dos quarts d’11 del matí

L’obertura de fosses comunes a Catalunya
per ANNA CAMATS (Iltirta Arqueologia) i ARES VIDAL
dia 22, de dos quarts d’11 a un quart de 12 del migdia

Debat
amb els ponents de la jornada
dia 22, d’un quart de 12 a les 12 del migdia