correu@uce.cat +34 933 172 411

INICIACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS:
«Per un nou Congrés de la Llengua Catalana»

Coordinador: JOAQUIM MONTCLÚS (Associació Cultural del Matarranya)

del 17 al 22 d'agost del 2023, de les 3 a les 5 del capvespre


La situació del català ja era complicada al conjunt dels Països Catalans i les darreres eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig passat han acabat de reblar el clau al País Valencià, a les Illes Balears i a la Franja de Ponent: els governs, les diputacions i els consells insulars en mans del Partit Popular i Vox no presagien cap bon escenari. Ara és l’hora que la comunitat educativa, les universitats i les entitats associatives plantin cara als atacs administratius i legislatius contra el català que ja han estat anunciats. Potser és l’hora de dur a terme un nou Congrés de la Llengua Catalana per a fer front a aquesta situació.

El País Valencià
per VÍCTOR LABRADO (escriptor)
dia 17, a les 3

El País Valencià: Alacant i les comarques del sud
per JOSEP-DAVID GARRIDO I VALLS (historiador i filòleg)
dia 18, a les 3

Els Països Catalans: visió de conjunt
per NICOLAU DOLS (president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans)
dia 19, a les 3

La Franja de Ponent
per JOAQUIM MONTCLÚS (historiador i president de l’Associació Cultural del Matarranya)
dia 20, a les 3

Andorra
per ANTONI POL (arquitecte, Societat Andorrana de Ciències)
dia 21, a les 3

Les Illes
per BERNAT JOAN (filòleg, Institut d’Estudis Eivissencs), FINA SALORD (filòloga, Institut Menorquí d’Estudis) i M. ANTÒNIA FONT (filòloga, Mallorca)
dia 22, de les 3 a dos quarts de 5 del capvespre