correu@uce.cat +34 933 172 411

JORNADES
Jornada sobre l'Aportació Cristiana al Projecte Nacional: «La llengua a l'Església»

Ho organitza: Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat
Amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos (Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya)

dia 18 d'agost del 2023


L'Església, en el procés d'adaptació a la societat laica del segle XXI, viu a l'Europa occidental un abandonament progressiu de la pràctica religiosa i una disminució constant d'infants batejats. L'escola concertada d'arrel religiosa es manté viva, però amb moltes dificultats de finançament que suposen autèntics problemes de supervivència per a moltes escoles. El fet religiós està postergat, menystingut, maltractat i amagat pels mitjans de comunicació, que només transmeten una imatge negativa de la realitat eclesial. El fenomen de la immigració recent també afecta la vida de les parròquies, amb una expressió de fe de caire diferent a la que estem habituats. Hi ha una qüestió, però, que comença a ser prou preocupant: la presència de la llengua catalana en la vida de les parròquies disminueix. Alhora, en algunes parròquies concretes, podem observar grups organitzats que pertanyen a nous moviments eclesials que ostensiblement fan totes les seves activitats i celebracions litúrgiques en castellà. Potser és hora que, un cop constatada aquesta realitat, debatem de quina manera podem revertir aquesta situació i cap on mena una Església desarrelada de la tradició tarraconense en la qual progressivament es va imposant el castellà i va perdent la seva mil·lenària identitat, tan ben descrita en el document—que ara sembla abandonat—Arrels cristianes de Catalunya.

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat reprèn el seminari que, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, tingué lloc entre els anys 1991 (amb la intervenció del bisbe Antoni Deig) i 1995 (amb la intervenció del bisbe Joan Carrera), coordinat per Salvador Bardolet. Aquesta jornada també vol ser continuadora de les jornades que entre els anys 2005 i 2018 organitzà a Prada l'Associació Cristianisme al Segle XXI, amb la col•laboració d'Església Plural (2008-2009) i les que aquesta darrera entitat organitzà entre els anys 2010 i 2015.

1. Antecedents històrics: el Congrés Litúrgic del 1915 a Montserrat i el paper de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat
per LLUÍS DURAN (historiador, autor de Manuel Carrasco i Formiguera: pensament i acció)
dia 18, a les 9 del matí

2. El català a la parròquia avui (homilies, litúrgia, catequesi, full parroquial…)
amb CINTO BUSQUET (rector de la Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, diòcesi de Girona), FRANCESC ARACIL (membre de l’Oratori de Sant Felip Neri de València i president de l’Associació Ecumènica de Cristians pel Valencià), MARTÍ GABET (rector de la Parròquia de Sant Pere de Prada, diòcesi de Perpinyà-Elna) i JOSEP AMENGUAL I BATLE (adscrit a la Parròquia de Nostra Senyora de la Font de Déu i Sant Bernat, diòcesi de Mallorca) i, com a moderadora, ANNA ORTÍN (Universitat de Groningen)
dia 18, a les 10 del matí

3. Llengua i Església. Als 20 anys de la mort del bisbe de Menorca i Solsona Antoni Deig
amb SEBASTIÀ TALTAVULL (bisbe de Mallorca) i CARLES ARMENGOL (director general d’afers religiosos, Generalitat de Catalunya)
dia 18, a les 12 del migdia

Accés a la videoconferència