correu@uce.cat +34 933 172 411

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA OCCITANA

Coordinadors: AITOR CARRERA (Universitat de Lleida) i JAUME FIGUERAS (traductor)

del 17 al 22 d'agost del 2023


1. Robèrt Lafont (1923-2009), l'amic occità. Als cent anys del seu naixement

per JAUME FIGUERAS (traductor)
del 17 al 22 d'agost, de les 3 a les 4 del capvespre

Ara fa quatre anys, el 2019, amb motiu dels deu anys de la mort de Robèrt Lafont, la Generalitat de Catalunya va dedicar tot un any a celebrar la memòria d'aquest pensador i home de lletres i d'acció que, tot al llarg de la seva llarga trajectòria, abordà des de múltiples perspectives—lingüística, literària, cultural, sociològica, econòmica i política—el fet occità, per tal d'entendre les dinàmiques que en regeixen l'evolució. Una anàlisi que el portà a considerar unes noves relacions enllà dels Estats, i que fou seguida amb força interès a Catalunya—també des del poder… Enguany us convidem, doncs, amb motiu dels cent anys del naixement de Robèrt Lafont, a seguir l'evolució de la seva amistat amb els catalans i els diferents avatars pels quals es va escaure. Un recorregut en sis sessions que ens permetrà alhora de conèixer com es va descabdellant la seva rica obra de creació—en els camps de la poesia, la narrativa breu, la novel·la, el teatre, la crítica i la història literària—, així com la seva dedicació al fet lingüístic—d'una sociolingüística dita 'perifèrica' a la praxemàtica—, la reflexió socioeconòmica—que el portarà a la denúncia del 'colonialisme interior' i a l'activisme dels anys setanta—i les propostes polítiques—del fet regional i la descentralització als espais transfronterers… Un recorregut, a més, que ens permetrà de recuperar alguns dels militants que, en temps difícils, van treballar per l'amistat occitanocatalana, com ara el poeta Joan Esteve, Andreu Capdevila i Bossom, Gumersind Gomila, Esteve Albert i Jordi-Pere Cerdà. Finalment, dedicarem l'última sessió a comparar el mite mistralià, tot destriant-ne els condicionants i l'atzucac final, i la presència de Lafont entre nosaltres, per tal d'extreure'n les lliçons corresponents. A cada sessió comptarem amb un dossier pedagògic, un Power Point i diversos enregistraments.

De la creació de l’IEO (1945) a La revolució regionalista (1968)
Ja des del 1950, en què viatja per primer cop a Barcelona, Robèrt Lafont està en contacte amb la intel·lectualitat catalana que manté vives les institucions en la clandestinitat i participa en diverses plataformes i trobades, com ara la revista Vida Nòva, l’encontre entre escriptors i occitans al Pirineu del 1957, el Concurs de Poesia de Cantonigròs—on coneixerà Riba—, el primer viatge escolar al Principat amb els seus alumnes de Nimes etc.
dia 17, de les 3 a les 4 del capvespre

Del COEA (1964) a la candidatura a la presidència de la República (1974)
La traducció de La revolució regionalista (1968) i Per una teoria de la nació (1969), així com la seva presència en nombrosos fòrums—dels Jocs Florals de Marsella (1967) i Tübingen (1970) o la revista Nous Horitzons a la Universitat Catalana d’Estiu (1968, 1971, 1972), els Premis Octubre (1974) o el Congrés de Cultura Catalana (1977)—fan de Lafont un referent per al catalanisme que es prepara per a la recuperació de la llibertat i les institucions. D’aquest interès, n’és una bella mostra la traducció de la Història de la literatura occitana (1973), feta per Maria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu.
dia 18, de les 3 a les 4 del capvespre

De la sortida de l’IEO (1981) a l’anàlisi prospectiva d’una nova Europa
La valoració acadèmica a Catalunya de l’aportació lafontiana i els primers reconeixements públics, com ara la Creu de Sant Jordi (1987), així com la seva participació al Festival de Poesia de Barcelona (1991) i en plataformes comunes com el CAOC (1979) o la FOC (1994), coincideixen en el temps amb el període en què Lafont, de Florència estant, més des de la recerca que no des de les plataformes militants, proposa una nova orientació per a l’occitanisme, enllà de la celebració identitària, amb obres que seran puntualment traduïdes en català com Temps tres i Nosaltres, el poble europeu, totes dues del 1991.
dia 19, de les 3 a les 4 del capvespre

De l’Eurocongrés 2000 a La il·lusió occitana (2006)
La celebració de l’Eurocongrés 2000, a cavall dels espais occitans i catalans, que suposà un bell esforç i mobilitzà cents de participants, fou ben segur uns dels fruits de la tenaç tasca lafontiana, massa recent encara perquè puguem sospesar-ne la transcendència—de les institucions a la societat civil…
La presència reiterada de Lafont en múltiples publicacions en aquest tram final de la seva vida—que es clou amb l’epíleg a La il·lusió occitana d’August Rafanell—ens deixa, però, un testimoni ben viu de les seves propostes de futur, com es feu evident arran de la seva mort, el 2009, amb les diverses reaccions que hi hagué.
dia 20, de les 3 a les 4 del capvespre

L’interès pel Lafont creador: un tema pendent…
En contrast amb aquestes valoracions, però, resta l’escàs interès que ha desvetllat la seva creació literària, que a hores d’ara compta tot just amb uns quants poemes traduïts, un parell de narracions i la novel·la L’illa dels immortals, versionada per Joan-Lluís Lluís.
Us proposem, doncs, d’abordar aquests textos, tot situant-los en l’ampli ventall de gèneres i registres que defineix l’obra de creació lafontiana, i acompanyant-los de la lectura d’una mostra dels textos més rellevants de la seva prosa: de Vida de Joan Larsinhac (1951) i Lei camins de la saba (1965) a La Reborsièra (1991), tot passant per L’Icòna dins l’iscla (1971), Bertomieu (1986) i La Fèsta (1983, 1986).
I, si el temps ens ho permet, farem un tast de la seva poesia...
dia 21, de les 3 a les 4 del capvespre

Mistral i Lafont al mirall català
De la confrontació entre el mite mistralià tal com fou embastat a Catalunya abans de la seva mort, el 1914, amb la traducció gairebé immediata de tots els seus llibres i una presència seguida en l’actualitat mediàtica, i el ressò que Robèrt Lafont ha tingut entre la intel·lectualitat i la classe política catalanes, tot al llarg de la segona meitat del segle xx i el tombant del 2000, esperem poder extreure algun aclariment pel que fa a les dinàmiques que han regit fins ara les relacions occitanocatalanes.
dia 22, de les 3 a les 4 del capvespre


2. Introducció a l'occità: sociolingüística, dialectologia i aprenentatge pràctic

Tot i que molts catalans encara ho ignorin, la llengua occitana és oficial al Principat de Catalunya d'ençà del 2006. Prèviament ja ho era a la Vall d'Aran, territori on es parla gascó, un dels sis grans dialectes de la llengua d'oc. Això contrasta amb la manca d'oficialitat de l'occità a l'estat francès (on el seu domini lingüístic ocupa aproximadament una tercera part de l'Hexàgon), que manté una actitud permanent d'hostilitat, de negació o de desídia activa envers les llengües mal anomenades regionals, la més important de les quals, des d'un punt de vista quantitatiu, continua essent l'occità. Tanmateix, any rere any, se succeeixen les mostres d'adhesió a la llengua i les iniciatives de promoció gràcies a un tenaç moviment associatiu que posa en evidència els que voldrien veure en la varietat de Mistral o de Bodon una llengua gairebé extingida. L'objectiu d'aquest curs és, doncs, d'introduir els estudiants al coneixement de l'occità des d'un doble vessant. D'una banda, vol fer-ne conèixer la situació social tant des d'un punt de vista històric com des d'una òptica que no negligeixi els esdeveniments més recents—fet i fet, prou rellevants—. D'una altra, volem que els alumnes obtinguin a l'acabament del curs una certa capacitat comunicativa en occità, mitjançant l'adquisició ràpida de competències fonètiques, morfosintàctiques i lexicals, i el coneixement dels recursos comunicatius més freqüents en occità referencial o estàndard, si cal amb la utilització de recursos audiovisuals o musicals. En aquest sentit, és fonamental l'aprofitament dels recursos que forneix la mateixa llengua catalana, atès que un catalanoparlant no parteix mai de zero quan s'endinsa en l'occità. Ja se sap que si les altres varietats romàniques són germanes, el català i l'occità són llengües bessones.

La llengua occitana. Espai territorial i aspectes generals
per AITOR CARRERA (Càtedra d’Estudis Occitans, Universitat de Lleida)
dia 17, de les 4 a les 5 del capvespre

L’occità davant de les llengües romàniques veïnes. Occità i català
per AITOR CARRERA (UdL)
dia 18, de les 4 a les 5 del capvespre

Qüestions de codificació i de variació dialectal. Iniciatives de promoció de la llengua
per AITOR CARRERA (UdL)
dia 19, de les 4 a les 5 del capvespre

Iniciació a l’occità. Grafia i fonètica
per JORDI CASTELLS
dia 20, de les 4 a les 5 del capvespre

Recursos expressius bàsics
per JORDI CASTELLS
dia 21, de les 4 a les 5 del capvespre

Qüestions morfològiques i lexicals
per JORDI CASTELLS
dia 22, de les 4 a les 5 del capvespre