correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE PENSAMENT
Filosofia i música

Coordinador: Dr. JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)

del 17 al 20 d'agost del 2023


En aquest curs ens endinsarem en el problema de les condicions de possibilitat d'un llenguatge universal, i ho farem a través d'explorar la relació entre música i cultura. És el llenguatge musical un llenguatge vertaderament universal? I si ho és, en quin sentit es diferencia de la pretesa universalitat d'altres llenguatges, com el de la ciència? Pot un llenguatge sensible esdevenir universal, o la pretensió d'universalitat només és accessible a través del coneixement conceptual i els llenguatges científics en què s'expressa? Al voltant de la reflexió filosòfica sobre aquestes preguntes, pretenem pensar la qüestió de la relació entre universalitat i particularitat, emprant la música i el pensament filosòfic com a fils conductors.

Antropologia de la música. Qui seríem sense la música?
per JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (filòsof i musicòleg, Universitat de Barcelona)
dia 17, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Quina és la nostra música? Conceptes bàsics de la música. Com construïm la nostra música?
per RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 17, de dos quarts d’11 a dos quarts de 12 del migdia

Què és universal en la música? La música dels altres
per JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona)
dia 17, de dos quarts de 12 a les 12 del migdia

Diàlegs en la història de la música: Sòcrates i Plató, Vitruvi i Ramon Llull, i Descartes i Rousseau
per JOAN GONZÁLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona) i RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 18, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Diàlegs en la història de la música: Schopenhauer i Nietzsche, i Scriabin i Schönberg
per JOAN GONZÁLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona) i RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 18, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La música actual. Música i imatge. Les bandes sonores
per RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 19, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Anàlisi d’exemples
per JOAN GONZÁLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona) i RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 19, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Diàleg i conclusions
per JOAN GONZÁLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), JOAN CUSCÓ I CLARASÓ (Universitat de Barcelona) i RAFEL JAUME I VENYS (compositor, enginyer)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí