correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE CIÈNCIA POLÍTICA
Comportament electoral, eleccions i partits politics a Catalunya (1980-2024). Factors de decisió del vot

Coordinador: Dr. JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)

del 21 al 23 d'agost del 2024


Participació electoral, representació política i eficàcia governamental
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
dia 21, de les 9 del matí a les 12 del migdia
Democràcia: participació electoral, representació política i eficàcia governamental. Votar, el primer dret polític. Breu història de la lluita pel sufragi universal: una carrera plena d'obstacles. El catalanisme polític: identitat, autogovern i democràcia. Per un sistema de partits propi: les eleccions del 1901. Les eleccions de 12 d'abril del 1931. Factors que incentiven la participació electoral. Motius de l'abstenció electoral. Factors de decisió del vot: factors estructurals; i factors conjunturals.

Els límits de la transició política
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (UB)
dia 22, de les 9 del matí a les 12 del migdia
El primer cicle electoral al Parlament de Catalunya (1980-2010). Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, 20 de març del 1980. Dues clivelles polítiques i un sistema de partits propi. Tres característiques de comportament electoral: estabilitat partidista, vot dual i abstenció diferencial. Un sistema de partits pluripartidista moderat. Partits polítics: perfil dels electors i geografia electoral.

El segon cicle electoral al Parlament de Catalunya (2012-2024)
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (UB)
dia 23, de les 9 del matí a les 12 del migdia
Dos models de democràcia: procedimental i ideal; i la participació política. Dos models de nacionalisme: ètnic i cívic. Factors generals: crisi de la política. Desafecció política. Crisi dels partits del sistema. Aparició de partits nous. «En nom del poble»: noves formacions populistes, de dretes… i d’esquerres. Factors autòctons: el debat sobre el dret a decidir. Polarització política. Les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024. Novetats electorals. Incerteses polítiques.