correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
La física del canvi climàtic: totes les claus per a entendre la nova realitat climàtica a la Mediterrània occidental

Coordinadors: Dr. JORDI MAZÓN I BUESO (Universitat Politècnica de Catalunya) i Dra. NÚRIA FERRER I ANGLADA (Societat Catalana de Física, IEC)

Amb el suport de la Societat Catalana de Física (Institut d’Estudis Catalans)

del 21 al 23 d'agost del 2024


El canvi climàtic és una realitat que any rere any es va evidenciant de manera més clara, amb un canvi de patrons atmosfèrics que encaixen amb el que els models físics descriuen al llarg de les darreres dècades. La zona de la Mediterrània occidental, on s’engloben els Països Catalans, és una de les zones del planeta on l’impacte del canvi climàtic sembla que és, i serà, més important. El curs se centra en tres eixos. Primerament, a descriure la física que hi ha darrere del canvi climàtic, en els fenòmens meteorològics més extrems que ja patim. En segon lloc, en el seu impacte en diversos àmbits, com la salut, el medi ambient o la societat. Finalment, es plantejaran les mesures d’adaptació i mitigació, argumentades des d’una perspectiva científica.

La física del canvi climàtic. I
per JORDI MAZON (Universitat Politècnica de Catalunya)
dia 21, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

La física del canvi climàtic. II
per JORDI MAZON (Universitat Politècnica de Catalunya)
dia 21, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Canvi climàtic i éssers vius
per MARCEL COSTA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 22, de les 9 a tres quarts d’11 del matí

Canvi climàtic i salut
per DANIEL LÓPEZ-CODINA (Universitat Politècnica de Catalunya)
dia 22, de tres quarts d’11 a les 12 del migdia

Canvi climàtic i meteorologia extrema
per MARCEL COSTA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 23, de les 9 a les 10 del matí

De l’adaptació i resiliència a la justícia i solidaritat climàtica (debat obert)
amb NÚRIA PEDRÓS I BARNILS (Universität Bremen), DANIEL LÓPEZ-CODINA (UPC), MARCEL COSTA (UPF) i JORDI MAZON (UPC)
dia 23, de les 10 a les 12 del migdia