correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE DRET
Dret i societat civil: reptes actuals

Coordinador: Dr. JOSEP M. VILAJOSANA I RUBIO (Universitat Pompeu Fabra)

del 21 al 23 d'agost del 2024


Vivim temps de canvis. Fenòmens com ara la globalització o les innovacions tecnològiques generen modificacions profundes en la relació entre els poders públics i la societat civil. En aquest curs analitzarem alguns d’aquests canvis, entesos com a reptes que el dret ha d’afrontar. Així, doncs, el creixent augment de visions populistes, els desafiaments que plantegen els moviments migratoris o l’eclosió de la intel·ligència artificial poden ser abordats jurídicament prioritzant-ne una lectura paternalista o bé dotant la societat de més espais de llibertat mitjançant una defensa ferma dels drets humans. Que venci una o una altra visió dependrà en bona mesura del grau de consciència del bé comú que tingui la ciutadania.

1. Democràcia liberal i immigració
Els principis definitoris de la democràcia liberal
per JOSEP M. VILAJOSANA (catedràtic de filosofia del dret, Universitat Pompeu Fabra)
dia 21, a les 9 del matí

Com ha de tractar la immigració una democràcia liberal?
per JOSEP M. VILAJOSANA (UPF)
dia 21, a dos quarts d’11 del matí

2. El paper del dret internacional en un món globalitzat
El paper de la societat internacional en la configuració i compliment del dret internacional i de la UE
per ALFONSO GONZÁLEZ BONDIA (professor de dret internacional públic, Universitat Rovira i Virgili)
dia 22, a les 9 del matí

Drets humans a Espanya: el compromís internacional dut a la pràctica?
per MIRENTXU JORDANA (professora de dret internacional públic, Universitat de Girona)
dia 22, a dos quarts d’11 del matí

3. Els reptes jurídics de la intel·ligència artificial
Disrupcions, potencials i reptes de la intel·ligència artificial per als nostres drets
per MIREIA ARTIGOT (investigadora Ramon y Cajal, àrea de dret civil, UPF)
dia 23, a les 9 del matí

Reptes de la intel·ligència artificial a les administracions públiques, en particular a la Generalitat de Catalunya
per CLARA VELASCO (professora de dret administratiu, UPF)
dia 23, a dos quarts d’11 del matí