correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'HISTÒRIA
Conflictivitat política i social en els Països Catalans

Coordinador: Dr. ARNAU COMPANY I MATAS (Universitat de les Illes Balears)

del 17 al 23 d'agost del 2024


Des de la transició de l’època medieval a la moderna fins a l’edat contemporània, la història dels Països Catalans s’ha caracteritzat per múltiples conflictes socials i polítics. D’una banda, ja fossin revoltes socials i polítiques contra la monarquia i les classes nobiliàries o, de l’altra, l’oposició a règims dictatorials militars del segle XX. En bona mesura, aquesta conflictivitat ha estat una lluita contra projectes autoritaris o totalitaris i a favor dels drets polítics i socials liberals o democratitzadors. Des de diverses propostes i tenint en compte els àmbits dels Països Catalans farem un recorregut històric per diverses etapes o episodis concrets d’aquesta conflictivitat política i social que ha definit la nostra evolució històrica fins a la contemporaneïtat.

Els conflictes socials a la fi de l’edat mitjana als Països Catalans: de la Revolta Forana a les Germanies
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 17, a les 9 del matí

La Guerra del Francès a les Illes Balears: absolutistes contra liberals
per ARNAU COMPANY (Universitat de les Illes Balears)
dia 17, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb ÀNGEL CASALS (UB) i ROSA CALAFAT (UIB)
dia 17, a les 11 del matí

Els fonaments socials de les guerres als Països Catalans. Des de la Revolta dels Segadors a la Guerra de Successió (1640-1715)
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 18, a les 9 del matí

Llengua i resistència al segle XX: dels moviments socials al català a les aules
per ROSA CALAFAT (Universitat de les Illes Balears)
dia 18, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb ÀNGEL CASALS (UB) i ARNAU COMPANY (UIB)
dia 18, a les 11 del matí

La conflictivitat durant la Primera Guerra Mundial a Catalunya
per JORDI CASASSAS (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)
dia 19, a les 9 del matí

La conflictivitat política i social durant la Segona República a les Illes Balears
per ARNAU COMPANY (Universitat de les Illes Balears)
dia 19, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb ARNAU COMPANY (UIB) i JORDI CASASSAS (UB i IEC)
dia 19, a les 11 del matí

Els discursos del president Lluís Companys durant la Guerra Civil: escenaris de la conflictivitat
per JOSEP MARIA FIGUERES (Universitat Autònoma de Barcelona)
dia 20, a les 9 del matí

Debat i discussió
amb JOSEP MARIA FIGUERES (UAB)
dia 20, a un quart d’11 del matí

El conflicte al camp català durant la Segona República
per CARLES SANTACANA (Universitat de Barcelona)
dia 21, a les 9 del matí

L’amnistia al govern de la Generalitat de Catalunya després de les eleccions del 1936
per ORIOL JUNQUERAS (Universitat Autònoma de Barcelona)
dia 21, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb ORIOL JUNQUERAS (UAB) i CARLES SANTACANA (UB)
dia 21, a les 11 del matí

La revolució del petroli d’Alcoi (1873)
per JOSEP MIQUEL SANTACREU (Universitat d’Alacant)
dia 22, a les 9 del matí

Les revoltes estudiantils durant el franquisme
per CARLES SANTACANA (Universitat de Barcelona)
dia 22, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb JOSEP MIQUEL SANTACREU (UA) i CARLES SANTACANA (UB)
dia 22, a les 11 del matí

La violència al País Valencià durant la transició democràtica
per JOSEP MIQUEL SANTACREU (Universitat d’Alacant)
dia 23, a les 9 del matí

Les mobilitzacions polítiques, socials i culturals des del final del franquisme a les Illes Balears
per SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS (Universitat de les Illes Balears)
dia 23, a les 10 del matí

Debat i discussió
amb JOSEP MIQUEL SANTACREU (UA) i SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS (UIB)
dia 23, a les 11 del matí