correu@uce.cat +34 933 172 411

JORNADES
XXXVI JORNADA D'AGRICULTURA A PRADA
«Viticultura d'alçada i canvi climàtic als països catalans»

Ho organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris (Secció de Viticultura i Enologia)
Amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans

dies 19 i 20 d’agost del 2024


El 9 de novembre del 2023 va tenir lloc la Jornada sobre la «Vitivinicultura amb denominació d’origen als Països Catalans: situació actual i nous horitzons», organitzada per la secció de Viticultura i Enologia de la ICEA i que va comptar amb el suport del IEC com a activitat extraordinària. Aquesta jornada es va fer a la Sala Prat de la Riba amb força públic presencial i en línia. En el programa de la jornada es feia la presentació següent:
«Els Països Catalans comparteixen el cultiu de la vinya i l’elaboració de vi. Des de fa més de dos mil anys es produeix vi en aquesta àrea de la Mediterrània, activitat lligada a la cultura, la gastronomia i el paisatge d’aquests territoris. Les condicions edafoclimàtiques idònies per a la viticultura donen lloc a una gran diversitat de terrers que permeten l’obtenció d’un gran ventall de diferents tipus de vins. Però, alhora, amb molts elements comuns i compartits al llarg de la història. Des de varietats de raïm i pràctiques agronòmiques fins a sistemes d’elaboració dels vins. En totes aquestes terres s’ha optat per vins de qualitat i, per aquest motiu, s’hi han creat i desenvolupat moltes denominacions d’origen, lligades a les diferents zones i a les característiques concretes de la seva vitivinicultura.
Les denominacions d’origen (DO) i les indicacions geogràfiques protegides (IGP) són el model majoritari en la vitivinicultura dels Països Catalans i n’han afavorit el desenvolupament i la valoració, però sense perdre l’essència que va donar peu a la seva creació. Òbviament, han d’anar evolucionant i adaptant-se als temps, a les noves tecnologies, a la globalització i als canvis climàtics que es produeixen. És evident que els mercats evolucionen i que els gustos dels consumidors canvien. A més, les nostres zones vitícoles pateixen clarament les conseqüències del canvi climàtic, cosa que representa nous reptes per al sector i les seves DO. Per tot això, la Secció de Viticultura i Enologia de la ICEA ha apostat per l’organització d’una jornada amb representants i coneixedors de les DO de diferents zones dels Països Catalans per a conèixer la situació actual de la seva vitivinicultura, els reptes als quals s’enfronta i les seves estratègies de futur.
En el debat final es va valorar molt positivament la jornada i es manifestà l’interès a donar-li continuïtat, portar-la als altres territoris dels Països Catalans i promoure estudis i recerques de manera conjunta.
És per això que es proposa aquesta activitat al Rosselló el proper estiu del 2024, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu.»

Inauguració i presentació de la jornada
Conferència introductòria sobre la situació actual del canvi climàtic a les regions vitícoles als Països Catalans.
dia 19, a les 3 del capvespre, al Liceu Renouvier, Prada (el Conflent)

Benvinguda, pel batlle de Tarerac i el president de la ICEA
Panoràmica de la viticultura d’alçada als diferents territoris dels Països Catalans
Avantatges i inconvenients de la viticultura de muntanya
Taula rodona amb els representants dels diferents territoris dels Països Catalans
Visita a una explotació vitícola d’alçada i tast de vins.
dia 20, de les 9 del matí a les 7 del vespre, a Tarerac (Rosselló)