correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE LITERATURA
Joan Salvat-Papasseit i la primera avantguarda catalana

Coordinador: Dr. JOAN SANTANACH I SUÑOL (Universitat de Barcelona)

del 17 al 20 d'agost del 2024


El sorgiment de l’avantguarda artística i literària, durant els primers decennis del segle XX, va comportar un impacte extraordinari, sovint un trencament, amb les formes i concepcions artístiques i literàries precedents. En el context català, atent als corrents provinents d’Europa, i en primer lloc de París, l’avantguardisme es va deixar sentir aviat.
Entre la producció literària avantguardista en la llengua del país destaca l’aportació de Joan Salvat-Papasseit. L’obra de Salvat, d’origen humil i molt actiu políticament, acusa la influència del cubisme i del futurisme, alhora que hi detectem un procés d’aproximació a la tradició poètica autòctona. Tot plegat la converteix en una poesia lligada a la contemporaneïtat, però de cap manera aliena a motius procedents de la poesia popular o, fins i tot, medievals.
La mort prematura de Salvat, l’agost del 1924, va mantenir la seva producció al marge de la influència abassegadora del surrealisme. L’obra de preguerra de J.V. Foix, en canvi, no s’entendria sense determinades assumpcions surrealistes. Clourem el curs amb una sessió especial dedicada a la presència de Federico García Lorca a Catalunya.

Els camins de l’avantguarda
per NOEMÍ MONTETES-MAIRAL (Universitat de Barcelona)
dia 17, a les 9 del matí

La primera avantguarda a Catalunya
per JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)
dia 17, a dos quarts d’11 del matí

Joan Salvat-Papasseit, I
per FERRAN GADEA (crític literari)
dia 18, de les 9 del matí a les 12 del migdia

Joan Salvat-Papasseit, II
per FERRAN GADEA (crític literari)
dia 19, de les 9 del matí a les 12 del migdia

J.V. Foix, exaltat pel nou i enamorat del vell
per JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)
dia 20, a les 9 del matí

Federico García Lorca i Catalunya
per NOEMÍ MONTETES-MAIRAL (Universitat de Barcelona)
dia 20, a dos quarts d’11 del matí