correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE MÚSICA
200 anys de cant coral català. Josep Anselm Clavé, el seu llegat, renovacions i revolucions

Coordinador: Dr. JAUME CARBONELL I GUBERNA (Universitat de Barcelona)

del 18 al 20 d'agost del 2024


Amb motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, introductor i promotor del cant coral a Catalunya, el curs presenta un recorregut per la història d’aquest fenomen, des de la fundació de la primera societat coral fins a l’actualitat.
El cant coral a Catalunya és un dels elements definitoris de la cultura i la música catalanes, i al llarg de la seva història ha estat un fenomen divers, que ha generat diferents tendències d’acord amb cada context històric i els diferents corrents musicals. En cada sessió s’analitzaran cadascun d’aquests moments.

Josep Anselm Clavé i el naixement de les societats corals
per JAUME CARBONELL I GUBERNA (UB)
dia 18, de les 9 a les 12 del migdia

La Catalunya de mitjan segle XIX, la societat industrial i els nous corrents europeus que van fer córrer el cant coral civil. L’impuls de Clavé, les primeres societats corals i l’expansió per tot el territori. El cant coral com a nova oferta musical, de lleure i model associatiu de les classes populars. Característiques, tipologies i la formació d’un repertori. Impacte i encast del cant coral en el moviment de la Renaixença. Periodització i evolució de les societats corals claverianes.

L’Orfeó Català i els orfeons de Catalunya
per JAUME CARBONELL I GUBERNA (UB)
dia 19, de les 9 a les 12 del migdia

El nou impuls de la Catalunya modernista. El modernisme i la música, el context del catalanisme. La fundació de l’Orfeó Català (Lluís Millet i Amadeu Vives), objectius i fites musicals. Els nous repertoris en el context de la música modernista. L’expansió del nou model pel territori. La convivència de dos models de pràctica coral: els cors de Clavé i els orfeons fins a la Guerra Civil.

Moviments corals de la postguerra fins a l’actualitat
per JAUME CARBONELL I GUBERNA (UB)
dia 20, de les 9 a les 12 del migdia

La desfeta de la guerra i la postguerra. El cant coral sota la dictadura franquista. Les noves propostes, la renovació i la internacionalització del cant coral (Oriol Martorell). La consolidació de nous models. El cant coral en el postfranquisme i les noves fórmules de consum i pràctica de música popular. La convivència entre la institucionalització, la professionalització i el cant coral de base. Els cors joves i els cors de noies.