correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE PENSAMENT
La intel·ligència artificial: perspectiva filosòfica

Coordinador: Dr. JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)

del 17 al 20 d'agost del 2024


Des de les valoracions més apocalíptiques a les apologies més apassionades, els recents desenvolupaments de la Inteŀligència Artificial (IA) han estat el centre d’un debat sobre la relació entre l’ésser humà i la tecnologia. Però l’abast i la significació real d’allò que anomenem, potser massa lleugerament, ‘inteŀligència artificial’, mereixen una anàlisi menys apassionada, més reflexiva i més ben informada. Aquest curs es dedicarà a analitzar i debatre els reptes que les IA de nova generació suposen per a la humanitat en un moment molt delicat de la seva història com a civilització. Analitzarem com la IA ha de ser introduïda en els debats sobre la política, l’educació, l’ètica o el transhumanisme.
Els objectius del curs seran els següents: situar el moment en què ens trobem en el desenvolupament de les intel·ligències artificials; situar el debat entre els ‘apologetes’ i els ‘apocalíptics’ en un marc adequat per a la seva recepció; analitzar els arguments crítics contra les tecnologies de la Intel·ligència Artificial; debatre què hi ha de ‘metafòric’ i què hi ha de ‘real’ en la conceptualització de la Intel·ligència Artificial en el marc del debat sobre l’essència de la consciència; i analitzar les diverses aplicacions (política, educació, ètica).

Presentació del curs
per JOAN GONZÀLEZ GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)
dia 17, a les 9 del matí

La Intel·ligència Artificial: una tecnologia ‘disruptiva’
per POMPEU CASANOVAS (Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i Universitat de La Trobe, Austràlia)
dia 17, a un quart de 10 del matí

La crítica de primera generació al concepte d’Intel·ligència Artificial: Hubert Dreyfus
per JOAN GONZÀLEZ GUARDIOLA (UIB)
dia 17, a les 11 del matí

El pensament creatiu: exemples d’intel·ligència natural i artificial aplicada a la innovació tecnològica
per MARTA POBLET (The Data Tank i RMIT University, Melbourne, Austràlia)
dia 18, a les 9 del matí

Intel·ligència Artificial aplicada a la governança i models de regulació social: IA simbòlica i IA generativa en els diferents àmbits
per POMPEU CASANOVAS (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i Universitat de La Trobe, Austràlia)
dia 18, a les 11 del matí

Privacitat, blockchain, fintech i regtech: alguns problemes i noves solucions
per MARTA POBLET (The Data Tank i RMIT University)
dia 19, a les 9 del matí

La crítica de segona generació al concepte d’Intel·ligència Artificlal: el desafiament de les aplicacions i les afirmacions sobre el «destí de l’espècie humana» (Harari)
per JOAN GONZÀLEZ GUARDIOLA (UIB)
dia 19, a les 11 del matí

Diàleg i conclusions: ètica i Intel·ligència Artificial. Alguns criteris per a fer un bon ús de la IA
per JOAN GONZÀLEZ GUARDIOLA (UIB), POMPEU CASANOVAS (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC i Universitat de La Trobe, Austràlia) i MARTA POBLET (The Data Tank i RMIT University)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí