correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE PENSAMENT
Pensar les llengües

Coordinador: Dr. XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià i Societat Catalana de Filosofia, IEC)

del 20 al 23 d'agost del 2024


Els lingüistes fa dècades que adverteixen sobre l’acceleració del procés d’extinció de llengües que es dona arreu del món. En la literatura catalana, hi ha autors, com ara Carles Cardó, Joan Fuster o Carme Junyent, que han escrit un cúmul considerable de reflexions sobre les llengües i els factors que les condicionen. Aquestes reflexions ens permetran examinar les idees, els prejudicis i els discursos sobre el tema i, sobretot, examinar les situacions habituals en la vida dels catalanoparlants i les estratègies que s’han adoptat per a la recuperació i el manteniment d’unes altres llengües.
Els objectius del curs són: proporcionar informació suficient que permeta comprendre la situació del català en el context global de les llengües en el segle XXI; servir d’introducció a l’obra de Carme Junyent i a les idees de Joan Fuster sobre les llengües; aprendre a detectar prejudicis i analitzar discursos tendenciosos sobre les llengües; i oferir algunes estratègies que poden ser aplicables en les situacions habituals en la vida dels catalanoparlants, tant col·lectivament com individualment.

Presentació del curs. Les veus d’alarma en la lingüística
per MARINA MACIÀ (Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant i membre d’El Tempir) i XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià i Societat Catalana de Filosofia)
dia 20, a dos quarts d’11 del matí

Les idees de Joan Fuster sobre les llengües
XAVIER SERRA (SFPV i SCF)
dia 21, a les 9 del matí

Idees, prejudicis i discursos
per MARINA MACIÀ (UA)
dia 21, a dos quarts d’11 del matí

La lingüista Carme Junyent
per MARINA MACIÀ (UA)
dia 22, a les 9 del matí

Evolució en les llengües dominants i les llengües amenaçades
per XAVIER SERRA (SFPV i SCF)
dia 22, a dos quarts d’11 del matí

Situacions habituals en la vida dels catalanoparlants i estratègies en unes altres llengües
per MARINA MACIÀ (UA) i XAVIER SERRA (SFPV i SCF)
dia 23, de les 9 a les 12 del migdia