XXXII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

del 15 al 25 d’agost del 2000


Àrea pluridisciplinària


Viure en una cultura tecnològica

Coordinació: EDUARD AIBAR (UOC)
del 16 al 24 d'agost

Vivim en una cultura tecnològica. No únicament pel fet que els artefactes tècnics són omnipresents, de manera directa o indirecta, en moltes de les nostres activitats quotidianes, sinó perquè moltes de les grans qüestions que actualment es plantegen en àmbits com la política, l’economia i la cultura tenen a veure amb innovacions tecnològiques (enginyeria genètica, telecomunicacions, informàtica...). Dit d’una altra manera, cada cop és més difícil pensar, analitzar o explicar els fenòmens socials i culturals sense fer referència en un o altre moment a entitats tecnocientífiques. Malgrat això, la reflexió acadèmica sistemàtica sobre la interacció entre la societat i la tecnologia tot just acaba de començar. Al llarg d’aquestes sessions coneixerem, d’una banda, alguns dels marcs teòrics més innovadors per a entendre la relació entre tecnologia i societat, des d’un punt de vista interdisciplinari; l’objectiu bàsic serà, en aquest cas, posar en qüestió la imatge tradicional de la tecnologia. De l’altra, podrem aprofundir en alguns aspectes socials, culturals, ètics o polítics de la introducció de tecnologies específiques, amb les intervencions d’experts que han analitzat o viscut de prop els processos d’innovació o difusió associats.

«1. Viure en xarxa»
Globalitat, virtualitat i ubiqüitat

a càrrec de GABRIEL FERRATÉ (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
Xarxes ciutadanes
a càrrec d’ARTUR SERRA (Universitat Politècnica de Catalunya)
dia 16 d’agost, a les 5 de la tarda

«2. Tecnologia i medi ambient»
Recerca, desenvolupament tecnològic i medi ambient

a càrrec de JORDI BRUNO (Universitat Politècnica de Catalunya)
Sostenibilitat i sectors productius: el cas del turisme
a càrrec de JORDI PORTABELLA (tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona)
dia 17 d’agost, a les 5 de la tarda

«3. La imatge pública de la ciència i la tecnologia»
La imatge pública de la ciència

a càrrec de MIQUEL DOMÈNECH (Universitat Autònoma de Barcelona)
La imatge pública de la tecnologia
a càrrec d’EDUARD AIBAR (Universitat Oberta de Catalunya)
dia 19 d’agost, a les 5 de la tarda

«4. La societat virtual»
El ciberespai: societat mediada per ordinador

a càrrec de LLORENÇ VALVERDE (Universitat de les Illes Balears)
Accés virtual al patrimoni cultural
a càrrec de GLÒRIA MUNILLA (Universitat Oberta de Catalunya)
dia 20 d’agost, a les 5 de la tarda

«5. La gran màquina urbana»
Desenvolupament tecnològic i exclusió social: l’experiència municipal

a càrrec de MANUEL ROYES I VILA (president de la Diputació de Barcelona)
La ciutat difusa: cap a un nou model de medi urbà
a càrrec de JOAN COSTA (Fundació Jaume Bofill)
dia 22 d’agost, a les 5 de la tarda

«6. Llengua i globalització»
Cua de lluç o cap de sardina: el català a la xarxa
a càrrec de MIQUEL STRUBELL (Universitat Oberta de Catalunya
dia 23 d’agost, a les 5 de la tarda

«7. Gens i societat»
Genòmica: cap un control tecnològic de la vida?

a càrrec de RODERIC GUIGÓ (IMIM, Universitat Pompeu Fabra)
Biotecnologia: entre la por i l’esperança
a càrrec de JULI PERETÓ (Universitat de València)
dia 24 d’agost, a les 5 de la tarda