XXXIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

del 16 al 25 d’agost del 2001


Espectacles - Música


Blues de Picolat
a la plaça de la vila
dia 15, a les 9 del vespre


Joan Isaac
a la plaça de la vila
dia 16, a les 9 del vespre


Quartet Tàlia
(amb el suport de l'Ajuntament de Granollers)
l'església de Taurinyà
dia 17, a les 9 del vespre


Oskorri
a la plaça de la vila
dia 17, a les 9 del vespre


Coral Alegria de Vernet
a l'església de Sant Pere de Prada
dia 18, a les 9 del vespre


Malajunça
a la plaça de la vila
dia 18, a les 10 del vespre


Coral Simfònica de Tremp
a Sant Miquel de Cuixà
dia 19, a les 9 del vespre


Cobla Marimont
a la plaça de la vila
dia 20, a les 9 del vespre


Quintet Barroc "La Cetra"
a l'església de Catllà
dia 20, a les 9 del vespre


Música Nostra
a la plaça de la vila
dia 21, a les 9 del vespre


Mesclat
a la plaça de la vila
dia 22, a les 9 del vespre


Brams
a la plaça de la vila
dia 23, a les 9 del vespre


Espiral d'Embulls
a la plaça de la vila
dia 24, a les 9 del vespre


La Vella Dixieland
a la plaça de la vila
dia 25, a les 9 del vespre


Diables de Badalona
(amb el suport de l’Ajuntament de Badalona)
carrers de Prada
dia 25, a les 11 de la nit


Crescendo
al Liceu Renouvier
dia 25, a les 11 de la nit


ANIMACIÓ ALS POBLES DEL CONFLENT

Cada dia hi haurà una exposició, conferència i animació als pobles de la rodalia de Prada: Molig, Fulla, Estoer, Vallestàvia, Vernet, Vilafranca del Conflent, Espira, Escaró, Catllar, Pi, Finestret, Arbusols.