XXXII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

del 15 al 25 d’agost del 2000


Cursos de formació cultural


INICIACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS
«l’Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencia i la Franja de Ponent»
Coordinadors: JOAQUIM MONTCLÚS i JORDI SALES (UB
del 16 al 25 d’agost

Els fundadors del Regne de València. Llengua, antroponímia i repoblament medievals
a càrrec d’ENRIC GUINOT (UV)
(amb el suport de la Universitat de València)
dies 16, 17 i 18, de 9 a 10 del matí

El curs consisteix en una explicació dels processos d’emigració en la societat catalanoaragonesa baixmedieval, relacionant-los tant amb el repoblament i la colonització feudal de Mallorca com del País Valencià durant els segles XIII i XIV. Per a l’anàlisi s’utilitza el mètode antroponòmic, que caracteritza els usos i les normes de reproducció dels cognoms en aquell període històric concret, i planteja com a conclusió la relació entre mobilitat de la població i la difusió històrica i social de la llengua catalana sobre els nous països conquistats. Aquest curs permetrà reflexionar sobre la història social de la llengua en temps medievals i alguns mites que s’hi han generat al voltant.

La catalanitat a Andorra
a càrrec d' ANTONI POL
dies 19 i 20, de 9 a 10 del matí

La catalanitat a la Franja de Ponent
a càrrec de JOAQUIM MONCLÚS
dies 21, 22 i 23, de 9 a 10 del matí

Interrelacions als Països Catalans
a càrrec de GUILLEM CHACON
dies 24 i 25, de 9 a 10 del matí

Balear, una economia política
a càrrec de JOAN MIR (UIB)
dia 24, de 10 a 11 del matí

Eivissa i Formentera
a càrrec de MAURICI CUESTA (Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa)
dia 25, de 10 a 11 del matí

Les inèrcies de la transició espanyola i els problemes de la civilització europea
a càrrec de JORDI SALES (UB)
dies 23, 24 i 25, d’11 a 12 del migdia


CONEIXEMENT DE LA CATALUNYA NORD
Coordinadors: ALÀ BAYLAC-FERRER (Universitat de Perpinyà Via Domícia) i JOAN PEYTAVÍ i DEIXONA (UP)
del 16 al 23 d'agost, de 10 a 12 del matí

Geografia i societat: entre autoodi i reconstrucció nacional
a càrrec d’ALÀ BAYLAC-FERRER (UP)
dies 16, 17, 18 i 19, de 10 a 11 del matí

Catalunya del Nord en xifres, fitxa i identitat. Totalitarisme nacionalitari francès. Llengua: vergonya i ganes de retrobament. Cap a la nacionalitat retrobada: senyals i condicions

Catalunya del Nord a l’abast
a càrrec de JOAN PEYTAVÍ i DEIXONA (UP)
dies 20, 21, 22 i 23, de 10 a 11 del matí

Presentació geogràfica: les comarques i els límits de la gent. Mentalitats a la Catalunya del Nord: qui sem? Balanç econòmic i panorama polític: qui mana? com? Situació de l’ensenyament: història d’una éducation nationale, cultura francesa, llengua regional. Problemes diversos per debatre: el nostre futur es juga en el nostre present. Les escoles, l’esport, la frontera, les relacions a la resta del Principat, el pes real

Ràdio, TV i premsa del sud a la Catalunya del Nord
a càrrec de PERE CODONYAN
dia 16, d’11 a 12 del migdia

Presenta l’experiència, l’enfocament, els avenços i els problemes de la presència dels mitjans de comunicació sud-catalans a la Catalunya del Nord. Qüestions benvingudes.

Classes bilingües: quina història i geografia en català?
a càrrec de BRUNO BOTET
dia 17, d’11 a 12 del migdia

Exposarà l’interès i les dificultats, així com les satisfaccions pel llançament de les seccions bilingües amb ensenyament en català de la història i la geografia en el sistema educatiu de l’Éducation Nationale. Evocarà les compatibilitats entre aqueixa novetat i la concepció monolítica i monolingüe de l’ensenyament francès.

La noció de frontera a Cerdanya
a càrrec d’ANDREU BALENT
dia 18, d’11 a 12 del migdia

Maillol
a càrrec d’ERIC FORCADE
dia 19, d’11 a 12 del migdia

S’arrenca de la polèmica entorn de la catalanitat d’Arístides Maillol, provocada per l’excònsol de França a Barcelona, Alain Catta. Aquest argumentava, amb l’ajuda d’un Larousse, que l’artista, nascut al departament francès dels Pirineus Orientals, no podia ser altra cosa que francès. Coincidint amb l’exposició actual de Maillol a Perpinyà, s’estudia quins contactes tenia l’escultor amb la Catalunya del sud, quin era el seu veritable sentiment d’identitat.

Cuina tradicional i normes nutricionals
a càrrec d’ELIANA COMELADE
dia 20, d’11 a 12 del migdia

Tarifa plana al nord de les alberes i la seguretat (virus, firewalls) i de netiquette
a càrrec de TEO VIDAL
dia 21, d’11 a 12 del migdia

Presentarà la web pionera i el panorama d’internet a la Catalunya del Nord.

França i la Carta Europea de les llengües
a càrrec d’ENRIC VILANOVA
dia 22, d’11 a 12 del migdia

Quina conseqüència té per al català el refús de ratificar la Carta Europea de les Llengües Minoritàries? En quina mesura podria canviar el marc jurídic francès, a la vista dels informes (Informe Poignant, Carcassonne i Cerquiglini) força limitatius que van acompanyar la signatura de la Carta? Aconseguirà el text ser ratificat i assumit efectivament per França?

La nova generació de músics tradicionals a la Catalunya del Nord
a càrrec VICENÇ VIDALOU i FREDERIC GUISSET
dia 23, d’11 a 12 del migdia

S’explicarà la nova empenta de la música tradicional a la Catalunya del Nord. Amb els seus instruments, sacs de gemecs, flabiols rossellonès, de pastor, de cobla, tible. Comentaran les novetats antigues dels instruments tradicionals del Rosselló.


INICIACIÓ A LA LLENGUA
del 16 al 25 d'agost

«Curs de llengua catalana: llengua oral i llengua escrita»
(amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, GdC)
cada dia, de 10 a 12 del migdia

Llengua amunt i llengua avall. Expressió oral
a càrrec de XAVIER MONTOLIU

Ençà i enllà de la llengua. Expressió escrita
a càrrec de MERCÈ SOLER


«Morfologia i sintaxi. El lèxic i les expressions que es perden o es desfiguren»
per ROSER LATORRE i GAIA
cada dia, de 9 a 11

Revisió d’aquelles parts de la gramàtica catalana. Com la substitució lingüística constant i la traducció directa de la llengua veïna-«que s’encomana»-ens fa perdre les expressions genuïnes o ens duu a l’ús erroni de frases fetes.

INICIACIÓ ALS ESTUDIS OCCITANS
del 21 al 25 d'agost

«Aranès pràctic: nocions gramaticals bàsiques de l’occità de la Vall d’Aran»
a càrrec de FREDERIC VERGÉS
 (amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, GdC)
dies 21, 22, 23, 24 i 25, de 9 a 11 del matí

«Occitània i Catalunya: present d’una tradició»
Coordina: ANTONI ROSSELL (UAB)
(amb el suport de l’Arxiu Occità, UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona)

Es vol oferir d’una manera global l’estat de la qüestió occitana. Plantegem aquest curs sobre cultura i tradició occitana com a quelcom nostre, atès que dins del territori català comptem amb l’aranès, parla del gascó, i per tant occità. És per això que l’aportació aranesa no és sols important, sinó imprescindible. Abordarem temes de llengua, literatura i tradició medieval. Tot això com a punt de partença i discussió per a una cultura minoritzada, on la catalana no únicament té el seu origen, sinó que comparteix diferents problemàtiques actuals.

Llengua i civilització occitana
a càrrec d’ELÈNA AZNAR (AO de la UAB)
dies 21, 22, 23, 24 i 25, de 10 a 11 del matí

Viatge per Occitània a través de la literatura
a càrrec de JAUME FIGUERAS (AO de la UAB)
dies 21, 22, 23, 24 i 25, d’11 a 12 del migdia