XXXIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

del 16 al 25 d’agost del 2001


Cursos de formació cultural


INICIACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS
«l’Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencia i la Franja de Ponent»
Coordinadors: JOAQUIM MONTCLÚS i JORDI SALES (UB
del 16 al 20 d’agost

Interrelacions als Països Catalans
a càrrec de GUILLEM CHACON
dies 16 i 17, de 9 a 10 del matí

Andorra en el seu entorn
a càrrec d’ANTONI POL
dia 16, de 10 a 11 del matí

Eivissa i Formentera: actualitat i perspectives de futur
a càrrec de MAURICI CUESTA (Ajuntament de la ciutat d’Eivissa)
dia 17, de 10 a 11 del matí

La catalanitat de la Franja de Ponent
a càrrec de JOAQUIM MONCLÚS
dies 18, 19 i 20, de 9 a 10 del matí

Debat sobre els cent anys del catalanisme polític
a càrrec de JORDI SALES (UB)
dies 16, 17 i 18, d’11 a 12 del migdia

L’Alguer
a càrrec de JOAN BECAT
dies 19 i 20, de 10 a 11 del matí

Menorca història i realitat
a càrrec de JOSEP M. VIDAL (IME)
dies, 19 i 20, d’11 a 12 del migdia


CONEIXEMENT DE LA CATALUNYA NORD
Coordinadors: ALÀ BAYLAC-FERRER (Universitat de Perpinyà Via Domícia) i JOAN PEYTAVÍ i DEIXONA (UP)
del 16 al 23 d'agost, de 10 a 12 del matí

Geografia i societat: hi ha bases per una reconstrucció nacional a Catalunya Nord?
a càrrec d’ALÀ BAYLAC-FERRER professor al liceu de Ceret, Universitat de Perpinyà)
dies 16, 17, 18 i 19 d’agost, de 10 a 11 del matí.

1) La Catalunya del Nord i les institucions franceses : la llibertat condicional.
2) Llengua : situació crítica i nou prestigi
3) Ensenyament del català : les mentides del cònsol de Barcelona
4) Polítics, societat i relacions amb el sud

Història i societat a Catalunya nord
a càrrec de JOAN PEYTAVÍ DEIXONA (professor de català al liceu de Ceret, Universitat de Perpinyà)
dies 20, 21, 22, 23 d’agost, de 10 a 11 del matí

El curs de Coneixement de Catalunya Nord proposa, amb un conjunt de quinze hores, proporcionar elements per a entendre la realitat catalana del nord (de la ratlla fronterera). Les dades de geografia, de societat, política, institucions i història explicades pels professors són completades per conferències de nordcatalans professionals o ciutadans implicats en el tema que els ocupa; comuniquen i debaten més directament i específicament del seu camp d’actuació particular.
El curs de geografia i societat, enfoca des de la perspectiva de nou mil·lenni, quins elements existeixen a Catalunya Nord per considerar la possibilitat d’una reconstrucció nacional. Entre senyals negatius (que condicionen la freqüent visió pessimista del sud), i uns sentiments tossuts d’identificació a la catalanitat i el retrobament amb la resta dels Països Catalans, existeixen vies constructives ben reals.
El curs d’història i societat fa un repàs de la consciència històrica i de la cronologia catalana de Catalunya Nord, resseguint les mentalitats d’avui dia.

Conferenciants: ESTEVE VALLS, ENRIC VILANOVA, RAMON GUAL, JOSEP SERRA, JOSEFINA CARLES, CRISTIÀ MARTÍNEZ, ANDREU VALENT, ELIANA COMELADE
dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 d’agost, d’11 a 12 del matí


INICIACIÓ A LA LLENGUA
del 17 al 25 d'agost

«Curs de llengua catalana: llengua oral i llengua escrita»
a càrrec de MERCÈ SOLER i XAVIER MONTOLIU
(amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, GdC)
cada dia, de 10 a 12 del migdia

Cada dia és un bon dia per a festejar la teva llengua; enguany, any europeu de les llengües, volem proposar-vos tot d’accions per a emprendre cada sessió d’aquest curs i celebrar la nostra llengua i les altres: parlar, llegir, escriure, escoltar, cantar, llegendejar, comunicar, conèixer, aprendre, riure, narrar, sortir, descobrir, celebrar, relaxar-se, ortografiar, accentuar, improvisar, dir, fer, sentir, treballar, suar, banyar-se, berenar....
Si vols venir a conjugar-les, ho farem a tres bandes. Deixeu-vos portar!


«Morfologia i sintaxi»
per ROSER LATORRE i GAIA
cada dia, de 9 a 11

El bon ús dels verbs catalans, règims verbals oblidats, per calc del castellà (verbs transitius directes conjugats sovint com a indirectes, i viceversa; verbs no pronominals tractats com si ho fossin; preposicionals, conjugats sense preposició o amb la preposició inadequada...); expressions, frases i perífrasis verbals alterades; mal ús de certs temps (dir la seva, tenir que, no pensar-s’ho gaire, anar a començar, deuria ser...).
Sobre uns quants elements gramaticals que fàcilment es confonen (com i com a; sinó i si no; baix i sota; fins i fins a; doncs i perquè; per i per a...). Els pronoms absents, encara. Frases verbals i expressions en desús progressiu (cantar la palinòdia, estar baldat, seure a taula, treure’s de la màniga, anar barret en mà, pondre’s el sol, penjar les barres al sostre, dir a cau d’orella...). (Revisió, si cal, d’altres temes morfològics o sintàctics, d’acord amb l’alumnat).

INICIACIÓ ALS ESTUDIS OCCITANS
«Occitània i Catalunya: present d'una tradició»

Coordinació: Arxiu Occità (UAB)
del 21 al 25 d'agost

Llengua i civilització occitana
a càrrec de JAUME FIGUERAS (Arxiu Occità, UAB).
(amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona)
dies 21, 22, 23, 24 i 25, de 10 a 11 del matí

Les raons de l’expansió: situació geogràfica, societat, llengua, expansió. Elements d’història política: el francès com a element unificador de l’estat, revolució francesa, escola obligatòria i laica... De la decadència al renaixement. Els anys setanta: les reivindicacions, la nova cultura, la consciència retrobada. Occitània avui: situació de la llengua, moviment cultural, societat.

El "Roman de flamenca", erotisme i literatura
a càrrec d’ANTONI ROSSELL (Arxiu Occità, UAB)
(amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona)
dies 21, 22, 23, 24 i 25, d’11 a 12 del migdia

El drama d’una bellíssima noia aristocràtica, que es casa amb un marit gelós, i la seducció d’aquesta per part de "l’amant perfecte" donen peu a una reflexió cultural, literària i política en un ambient d’aristocràcia, d’erotisme i litúrgic. L’amor no té fronteres ni coneix obstacles.


CURS D'HISTÒRIA DE CATALUNYA
a càrrec de BEATRIU CUENCA
(amb el suport de l’Associació Conèixer Catalunya)
cada dia, de 10 a 12 del migdia

1. El naixement de la nació.
2. L’estat feudal.
3. L’expansió mediterrània.
4. La crisi de la baixa edat mitjana.
5. La incorporació a l’imperi hispànic (segles XVI i XVII).
6. El segle XVIII.
7. La industrialització del segle XIX.
8. La renaixença cultural i política.
9. De la Mancomunitat a la Generalitat republicana.
10. De la guerra civil al final del franquisme