Pla anual d’activitats

Les activitats programades per a l'any 2018 són:

a) La 50a edició de la Universitat Catalana d’Estiu del 16 al 23 d’agost del 2018.
L’UCE se celebra a Prada, a la comarca del Conflent (Catalunya Nord), des de fa cinquanta anys i ha estat sempre un espai de llibertat i de trobada d'estudiants, professors, professionals, especialistes, polítics i assistents en general dels vuit territoris que conformen els Països Catalans. La base principal dels serveis que es donen són els cursos d’estiu i els annexos són: el marc incomparable on es realitzen (a Prada de Conflent, Canigó, Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Serrabona, etc.), la barreja de l’activitat lúdica amb l’activitat de les aules, la possibilitat de poder relacionar-se amb persones de les zones de parla catalana, la relació intergeneracional dels alumnes, la possibilitat d’estar en un ambient menys formal que el de les universitats, instituts i escoles i poder participar en debats i converses amb les persones convidades als actes o amb els professors. Avui dia, encara, la Universitat Catalana d’Estiu continua essent - malauradament – l’únic punt d’encontre dels intel·lectuals de tots els Països Catalans. No solament tot el professorat les Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els intel·lectuals de totes aquestes procedències, troben a la Universitat Catalana d’Estiu canals de comunicació i d’expressió, que sense aquella, no existirien.

b) Els Cursos d’Extensió Universitària Sàpiens-UCE.
L’any 2012 iniciàrem la col·laboració amb la revista Sàpiens per organitzar cursos d’història durant la primavera i la tardor a Barcelona. El coordinador dels cursos és Àngel Casals (professor d’història de la Universitat de Barcelona). Els cursos ofereixen una visió de tota la història de Catalunya, buscant trets en comú amb els participants i aquells que marquen la identitat política i cultural de Catalunya. Els temes dels cursos són: les cultures que han format les arrels culturals del país, el naixement i la força de Catalunya a l’època medieval, els fets que van portar a la pèrdua de la independència política, la configuració de la Catalunya moderna a partir de la revolució industrial, la Guerra Civil i la recuperació democràtica. El recorregut ofereix una visió de la història de Catalunya partint dels fets històrics i socials, sense oblidar com aquests repercuteixen en la manera de viure. Els cursos són adreçats a persones amb interès en el passat històric català, amb activitats professionals o que treballin en la gestió i divulgació del patrimoni històric o en els àmbits referits a la seva cultura, també suposen una proposta de formació atractiva per a la posada a punt de docents que imparteixen continguts d'història de Catalunya en els centres de batxillerat i que, a més, tenen el deure d’assessorar des de fa alguns anys treballs de recerca, encara que siguin elementals, dels seus alumnes. A més, els continguts de les conferències es pengen al campus virtual accessible per a tots els inscrits en els cursos.

c) L'organització de les activitats de l'Entorn d’Aprenentatge del Canigó.
És una proposta pedagògica adreçada als estudiants de darrer cicle de primària, secundària i batxillerat. L'objectiu és promoure l’aprenentatge dels alumnes a través de l’oferta d’activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne. Els centres educatius poden fer estades de dos a cinc dies a l’EdA, amb l’allotjament, i la realització d’activitats programades a l’alberg. Els eixos temàtics són: 1) El bressol de Catalunya. 2) Antic Regne de Mallorca. 3) Fem el Verdaguer! Excursionisme i poesia. 4) Exili i resistència. 5) Territori, geologia i medi ambient. 6) Frontera i projectes transfronterers.


Treballadors: 1 persona a temps complet amb contracte indefinit i personal temporal de suport per a la preparació de l’edició.

Voluntaris:
No n’hi ha.


Beneficiaris any 2018:
  • 1455 participants a la 50a edició de la Universitat Catalana d’Estiu: 693 alumnes, 199 professors i conferenciants, 18 organització, 204 espectacles, 25 periodistes acreditats i 316 assistents a les jornades.