correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Activitats de la Fundació

Activitats de la Fundació

Les activitats de la Fundació es concreten en quatre línies principals d’actuació:

En primer lloc, l’organització anual de la Universitat Catalana d’Estiu durant la segona quinzena d’agost. L’activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és l’organització de l’edició que cada any, d’ençà de 1969, se celebra de la Universitat Catalana d’Estiu a la localitat nord-catalana de Prada de Conflent. El seu objectiu principal és la difusió i el desenvolupament de la cultura catalana arreu del nostre territori i la seva projecció exterior, arreu d’Europa. Això és possible mitjançant la participació, a nivell acadèmic, de professors de les universitats d’arreu dels Països Catalans, integrats en el seu Equip Rector, i d’altres institucions culturals. Així, l’UCE ha aconseguit l’objectiu de desenvolupar la seva programació interdisciplinària, amb els cursos i activitats complementàries, de les que habitualment fan les diferents universitats, i esdevenir, encara, l’única manifestació cultural i universitària on conflueixen estudiants i professors de tot el nostre àmbit cultural. I això és possible, també, gràcies a la col·laboració econòmica de nombroses entitats i institucions, atesa la projecció d’un projecte cultural d’ampli abast com aquest, de repercussió social i mediàtica important.
La programació acadèmica es divideix en aquestes àrees temàtiques: ciències de la natura, ciència i tecnologia, ciències de la salut, economia, dret, pensament, història, literatura, llengua, comunicació, història de l’art i música, els seminaris d’investigació, els cursos de formació cultural, els actes i les commemoracions, els seminaris d’investigació i els tallers. Cal afegir les jornades científiques i especialitzades organitzades conjuntament amb entitats representatives dels diferents àmbits de la cultura catalana. A la nit arriba la part més lúdica, amb l’actuació de cantants dels Països Catalans i cada nit hi ha una programació de cinema en català a la sala Lido de Prada.
Les instal·lacions on es realitza la Universitat Catalana d’Estiu són les del Liceu Renouvier de Prada de Conflent, que es compon de quatre edificis, un pel secretariat i les aules, dos per l’allotjament dels alumnes i el quart destinat a menjador, cuina i infermeria.
Consulteu les edicions anteriors de la Universitat Catalana d'Estiu

En segon lloc, participar i organitzar altres activitats durant tot l’any arreu dels Països Catalans. La Fundació ha participat en l’organització de l’Any Joaquim Ruyra conjuntament amb l’Ajuntament de Blanes, en l’organització de les Jornades Martinellianes, conjuntament amb l’Associació Cultural Cèsar Martinell de Pinell de Brai, en la Universitat d’Estiu de Ciències de la Natura amb l’Estació de l’Aiguabarreig, la Universitat de Lleida i la Institució Catalana d’Història Natural i en les Jornades d’Organització Territorial amb l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment organitza els Cursos d’Extensió Universitària Sàpiens-UCE, els Cursos de Coneixement Superior de Catalunya, les Jornades Internacionals sobre Violència Social, Bàndols i Territori i les Commemoracions del Tractat dels Pirineus.
Consulteu els cursos i jornades realitzats

En tercer lloc, el Centre d’Estudis Pau Casals amb Residència de l’UCE. És un conjunt de tres edificis mediambientalment sostenibles: dos destinats a dormitoris, amb 86 places repartides en 24 dormitoris, i un altre de polivalent, rehabilitat a consciència, destinat a aules, biblioteca, cuina, menjador, recepció, sales de reunions, de jocs etcètera. La finalitat del Centre és la realització de cursos i seminaris de formació referents a temes transfronterers i culturals d'interès comú. I tot al peu mateix del Canigó, un dels símbols de l'entesa entre els dos vessants de la frontera.
El centre ha iniciat les activitats com Entorn d’Aprenentatge del Canigó, és una proposta pedagògica adreçada als estudiants de darrer cicle de primària, secundària i batxillerat. Els entorns d’aprenentatge són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge dels alumnes a través de l’oferta d’activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne. La tasca docent amb els alumnes es desenvolupa seguint l’horari escolar, aproximadament des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. Els centres educatius poden fer estades de dos a cinc dies a l’EdA, amb l’allotjament, i la realització d’activitats programades a l’alberg. Els eixos temàtics són: 1) El bressol de Catalunya. 2) Antic Regne de Mallorca. 3) Fem el Verdaguer! Excursionisme i poesia. 4) Exili i resistència. 5) Territori, geologia i medi ambient. 6) Frontera i projectes transfronterers.
Consulteu el web de l'Eda del Canigó

I en quart lloc, l’atorgament cada any del Premi Canigó: fou instituït per la Universitat Catalana d'Estiu l'any 1995. És atorgat a una persona o a una entitat amb una trajectòria rellevant en favor de la relació cultural, cívica, científica o política entre els Països Catalans, o que hagi col∙laborat amb l'UCE com una manera d'enfortir aquesta relació. El Premi és adjudicat per la Fundació Universitat Catalana d'Estiu, a partir d'una proposta efectuada per un jurat ad hoc, presidit pel president de l'UCE. L'atorgament es fa en un acte a Prada, durant la celebració de l'UCE. Això no obstant, també es podrà lliurar en algun altre moment i en algun altre lloc, si les circumstàncies així ho requereixen. Aquest premi, que no té dotació econòmica, consisteix en una reproducció d'una obra d'art.
Consulteu la relació de premiats.


Memòries d’activitats:

Memòria de l'any 2014

Memòria de l'any 2015

Memòria de l'any 2016

Memòria de l'any 2017

Memòria de l'any 2018

Memòria de l'any 2019

Memòria de l'any 2020

Memòria de l'any 2021