correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Òrgans de govern anteriors

Òrgans de govern anteriors

Diades de Cultura Catalana a Prada (1968): Grup Cultural de la Joventut Catalana (GCJC) i Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC)
Equip d'organització: Narcís Duran, M. Dolors Solà-Oms, Miquel Mayol, Andreu Balent, Domènec Bernardó, Lluís Creixell, Reinald Dedies, Nicola Roure, Joan Pere Pujol, entre altres.El GREC i les persones que s’hi afegiren (un any o més) per tirar endavant l'UCE del 1969 al 1977: Joan Ané, Jacquelina Ausseill, Lluís Basseda, Andreu Barrere, Gineta Bise, Pilar Balada, Ramon Boix, Magdalena Boix, Domènec Bernardó, Marcel·la Barbe, Simona Balent, Jaume i Marisa Caprani, Jordi Carbonell, Francesc Català, Eliseu Climent, Jordi Costa, Max Cahner, Rita Casals, Desitjat Cassò, Antoni Cayrol, Remei Caillis, Lluís Creixell, Josep M. Corredor, Joan Dorandeu, Josep Deloncle, Josiana Duhalde, Reinald Dedies, Narcís Duran, Margarida Descatllar, Salvador Figueres, M. Àngels Falquès, Roger Grau, Agustí Gaillard i esposa, Robert Giralt, Jep Gouzy, Eugeni Giral, Ramon Gual, Andreu Jampy, Jaume Lladó, Andreu Loumagne, Joan Pere Lloveras, Jordi Mas, Rita Mauné, Miquel Mayol, Jordi Mir, Irene Morillas, Lluïsa Morillas, Elena Massot, Pere Ponsich, Ranada Portet, Joan Pere Pujol, Irene Peypoch, Llorenç Planes, Josep Pons, Josep Pobla, Bernat Rieu, Pau Roure, Joan Lluís Roure, Jaume Rossinyol i esposa, Andreu Roquère, Ricard Salvat, Francina Serra, Gerard Vassalls, Pere i Gineta Verdaguer, Mireia Verdaguer i Miquel Verdaguer.


Organització de la I UCE (1969): GREC i GCJC. President d'honor: Agustí Pedro i Pons.


Organització de la II UCE (1970): GREC.


Organització de la III UCE (1971): GREC. President d'honor: Jordi Carbonell.


Organització de la IV UCE (1972): GREC. President d'honor: Jordi Carbonell.


Organització de la V UCE (1973): GREC. President d'honor: Gerard Vassalls


Organització de la VI UCE (1974): GREC. President d'honor: Pere Bosch i Gimpera. President: Gerard Vassalls


Organització de la VII UCE (1975): GREC. President: Gerard Vassalls


Organització de la VIII UCE (1976): GREC, amb col·laboració de gent del sud. President: Gerard Vassalls


Organització de la IX UCE (1977): GREC, amb col·laboració de gent del sud. President: Gerard Vassalls


Organització de la X UCE (1978): Comissió Gestora de l'UCE


Organització de la XI UCE (1979):
COMISSIÓ GESTORA PERMANENT
Catalunya Nord: Joan Borrell, Ramon Gual, Miquel Mayol, Llorenç Planes, Pere Verdaguer.
Ses Illes: Joan Alegret, Baltasar Llompart, Josep Maria Llompart, Isidor Marí, Joana Nicolau.
País Valencià: Josep Lluís Blasco, Eliseu Climent, Alfons Cucó, Josep Piera, Vicent Soler.
Principat: Joan Ané, Josep Castano, Jordi Estivill, Narcís Garolera, Eugeni Giral, Josep Maria López-Llaví, Antoni Mercader, Joan Miró, Miquel Porter, Memori Solà.


Organització de la XII UCE (1980): Amics de l'UCE de Barcelona


Organització de la XIII UCE (1981): Amics de l'UCE de Barcelona


Organització de la XIV UCE (1982): Amics de l'UCE de Barcelona


Organització de la XV UCE (1983): Amics de l'UCE de Barcelona


Organització de la XVI UCE (1984): Amics de l'UCE de Barcelona

COMISSIÓ GESTORA PERMANENT
:
Joan Alegret, Joan Ané, Jordi Berrio, Enric Franch, Tània Fraylich, Josep Guia, Miquel Mayol, Josep Lluís Pitarch, Llorenç Planes, Joaquim Romaguera, Joan Trullèn i Miquel Vidal.
Representació Territorial:
Catalunya Nord: Pere Verdaguer
Ses Illes: Joan Alegret i Josep Maria Llompart
País Valencià: Eliseu Climent i Agustí Flos
Principat: Jordi Berrio
Coordinació General: Joan Ané


Organització de la XVII UCE (1985): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Enric Casassas (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l'UCE), Ramon Gual (Amics de l'UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer i Max Cahner (president de l'UCE).

EQUIP RECTOR:
Max Cahner (president de l'UCE), Llorenç Planes, Josep Lluís Pitarch, Climent Picornell, Miquel Porter i Moix, Maria Alba Vidal, Roger Loppacher, Joan Garcia Codina.


Organització de la XVIII UCE (1986): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Enric Casassas (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Daniel Bodiot (rector de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Max Cahner (president de l'UCE), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Ramon Gual (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Max Cahner (president de l'UCE), Enric Capilla, Núria Ester, Joan Garcia Codina, Antoni Gelonch, Roger Loppacher, Climent Picornell, Llorenç Planes i Miquel Porter i Moix.


Organització de la XIX UCE (1987): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Max Cahner (president de l’UCE), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Enric Casassas, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Guia, Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Max Cahner (president de l'UCE), Enric Capilla, Núria Ester, Joan Garcia Codina, Antoni Gelonch, Roger Loppacher, Climent Picornell, Llorenç Planes i Miquel Porter i Moix.


Organització de la XX UCE (1988):Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l'UCE), Llorenç Planes (Amics de l'UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner i Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències).

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president) Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’Àrea de ciències), Salvador Cardús (coordinador de l’Àrea d’humanitats), Joan Maluquer (gerent), Ramon Gual (tresorer), Joan F. Mira, Antoni Mir, Climent Picornell i Elisabet Vendrell.


Organització de la XXI UCE (1989): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner i Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències).

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Ramon Gual (tresorer), Joan Maluquer (gerent), Elisabet Vendrell, Antoni Mir, Joan F. Mira, Llorenç Planes, Pilar Rahola, Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències) i Salvador Cardús (coordinador de l’àrea d’humanitats).


 Organització de la XXII UCE (1990): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) i Miquel Porter i Moix.

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president), Jordi Carbonell (vicepresident), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències), Salvador Cardús (coordinador de l’àrea d’humanitats), Joan Maluquer (gerent), Ramon Gual (tresorer), Joan F. Mira, Antoni Mir i Pilar Rahola.


Organització de la XXIII UCE (1991): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) i Miquel Porter i Moix.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Enric Casassas (president), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Gifreu (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Sílvia Cóppulo, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Jordi Carbonell (vicepresident), Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Llorenç Planes.


Organització de la XXIV UCE (1992): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joan Ané, Josep Guia, Miquel Porter i Moix, Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Max Cahner, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València) i Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona).

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Salvador Alegret (vicepresident de relacions institucionals), Jordi Carbonell (vicepresident de les relacions amb l’IEC), Salvador Cardús (vicepresident de relacions universitàries), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident de relacions amb les Illes i el País Valencià), Pere Verdaguer (vicepresident de relacions amb la Catalunya del Nord), Juli Peretó (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Huguet (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira, Llorenç Planes i Adolf Tobeña.


Organització de la XXV UCE (1993): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (president de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra),Josep M. Nadal (rector de la Universitat de Girona), Francesc Michavila (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i el rector de la Universitat de Lleida.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Salvador Cardús, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Adolf Tobeña, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Ramon Coy i Joan Maluquer.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir i Joan F. Mira


Organització de la XXVI UCE (1994): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Joan Peytaví (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Antoni Caparrós (rector de la Universitat de Barcelona), Jaume Pagés i Fita (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Pere Ruiz Torres (rector de la Universitat de València), Carles Solà i Ferrando (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (rector de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Nadal i Farreras (rector de la Universitat de Girona), Celestí Suàrez i Burguet (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i Jaume Porta i Casanelles (rector de la Universitat de Lleida), Ramon Gual i Joan Maluquer.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Joan Maluquer i Joan Garcia Codina.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Adolf Tobeña.


Organització de la XXVII UCE (1995): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Joan Peytaví (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Antoni Caparrós (rector de la Universitat de Barcelona), Jaume Pagés i Fita (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Pere Ruiz Torres (rector de la Universitat de València), Carles Solà i Ferrando (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director general dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (rector de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Nadal i Farreras (rector de la Universitat de Girona), Celestí Suàrez i Burguet (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i Jaume Porta i Casanelles (rector de la Universitat de Lleida), Ramon Gual i Joan Maluquer.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Joaquim Arenas, Jordi Carbonell, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Pere Verdaguer, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Joan Maluquer, Adolf Tobeña, Miquel Tresserras, Eugeni Giral, Ferran Garcia-Oliver, Vicent Martínez, Mercè Izquierdo i Josep M. Viaplana.
Consell assessor: Antoni Mir, Dolors Solà, Alà Baylac, Aldo Sari, Juli Peretó, Carme Miquel, Joan F. Mira, Salvador Alegret, Ricard Torrents, Joan Garcia Codina i Ramon Sistac.


Organització de la XXVIII UCE (1996): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Joan Martí (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), Joan Sagnes (Universitat de Perpinyà), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Estudis Universitaris de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Joan Alegret, Josep Amat, Anna Casanovas, Jordi Carbonell, Jaume Carbonell, Núria de Dalmases, Ferran Garcia-Oliver, Ramon Gual, Antoni Lloret, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Sebastià Serrano, Pere Verdaguer i Joan Maluquer.


Organització de la XIX UCE (1997): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Joan Martí (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), Joan Sagnes (Universitat de Perpinyà), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Joan Alegret, Anna Casanovas, Jordi Carbonell, Jaume Carbonell, Núria de Dalmases, Ferran Garcia-Oliver, Antoni Lloret, Joan Mir, Xavier Monteys, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Hilari Raguer, Dolors Serra, Pere Verdaguer i Joan Maluquer.


Organització de la XXX UCE (1998): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet, Joan Alegret, Anna Casanovas, Jaume Carbonell, Antoni Lloret, Joan Mir, Xavier Monteys, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Jordi Figuerola, Josep A. Ybarra, Alà Baylac-Ferrer i Joan Maluquer.


Organització de la XXXI UCE (1999): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.


 

Organització de la XXXII UCE (2000): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Lluís Arola i Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Andrés Pedreño (Universitat d’Alacant), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter i Moix, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona) i Ricard Torrents (Universitat de Vic).

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Anna Casanovas, Jaume Carbonell i Guberna, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXIII UCE (2001): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Miquel Porter i Moix
Vicepresident primer: Pere Verdaguer
Vicepresident segon: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Lluís Arola i Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Max Cahner, Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferraté (Universitat Oberta de Catalunya), Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Emili Giralt, Ramon Gual, President de la Universitat de Perpinyà, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Aina Moll, Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Salvador Ordóñez (Universitat d’Alacant), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Juli Peretó, Joan Peytaví-Deixona (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Pere Ruiz (Universitat de València), Francesc Toledo (Universitat Jaume I), Joan Tugores (Universitat de Barcelona), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Rosa M. Virós (Universitat Pompeu Fabra).

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Anna Casanovas, Jaume Carbonell i Guberna, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Vicent Partal, Jordi Pericot, Martí Boada i Joan Maluquer i Ferrer.
Vicepresidències territorials: Salvador Alegret (Principat), Xavier Barral i Altet (relacions internacionals), Joan Becat (Catalunya Nord), Josep Guia (País Valencià), Joan Mir (Illes), Antoni Pol (Andorra)


Organització de la XXXIV UCE (2002): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Miquel Porter i Moix
Vicepresident primer: Pere Verdaguer
Vicepresident segon: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Lluís Arola i Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Max Cahner, Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferraté (Universitat Oberta de Catalunya), Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Emili Giralt, Ramon Gual, President de la Universitat de Perpinyà,Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Aina Moll, Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Salvador Ordóñez (Universitat d’Alacant), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Juli Peretó, Joan Peytaví-Deixona (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Pere Ruiz (Universitat de València), Francesc Toledo (Universitat Jaume I), Joan Tugores (Universitat de Barcelona), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Rosa M. Virós (Universitat Pompeu Fabra).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Jaume Carbonell i Guberna, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Elisenda Paluzie, Max Turull, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXV UCE (2003): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Miquel Porter i Moix
Vicepresident primer: Pere Verdaguer
Vicepresident segon: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Eugeni Giral, Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Joan Peytaví-Deixona (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de l'Institut d'Estudis Catalans, President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Barcelona, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat de Vic, Rector de la Universitat Jaume I, Rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Rector de la Universitat Pompeu Fabra, Rector de la Universitat Rovira i Virgili i Rector de la Universitat Ramon Llull.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Jaume Carbonell i Guberna, Martí Dominguez, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXVI UCE (2004): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals: Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortès, Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Laporte (Institut d'Estudis Catalans), Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Barcelona, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat de Vic, Rector de la Universitat Jaume I, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Rector de la Universitat Pompeu Fabra, Rector de la Universitat Rovira i Virgili i Rector de la Universitat Ramon Llull.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Jaume Carbonell i Guberna, Montserrat Corretger, Joan Curós, Martí Dominguez, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


 

Organització de la XXXVII UCE (2005): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortès, Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ferran Gomila (Obra Cultural Balear), Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat Jaume I, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Rector de la Universitat Rovira i Virgili.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Anna Casanovas, Joan Curós, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Anna Pujadas, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXVIII UCE (2006): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Presidenta: Imma Tubella
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari: Joan Becat i Rajaut
Tresorer: Joan Mir i Obrador
Vocals: Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Avel·lí Blasco (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i President de la Universitat de Perpinyà.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Tània Costa, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Oriol París, Carles Pont, Anna Pujadas, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXIX UCE (2007): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Presidenta: Imma Tubella
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari: Joan Becat i Rajaut
Tresorer: Joan Mir i Obrador
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés. Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Tània Costa, Jordi Craven-Bartle, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Josep Montserrat i Molas, Elisenda Paluzie, Oriol París, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XL UCE (2008): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Oriol Amat, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Jordi Craven-Bartle, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Víctor G. Labrado, Joan Mir, Josep Montserrat i Molas, Oriol París, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XLI UCE (2009): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President: Jaume Sobrequés i Callicó
Vicerectors:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), per al projecte Centre Pau Casals de Prada
Jordi Sales i Coderch (UB), per a les relacions amb el Principat
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà - Via Domícia i IEC), per a les relacions amb la Catalunya Nord
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears), per a les relacions amb les Illes
Èric Jover (Universitat de Barcelona), per a les relacions amb Andorra
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer), per a les relacions amb l'Alguer
Victorià Gómez Labrado ( Biblioteca Casa Museu Joan Fuster), per a les relacions amb el País Valencià
Joaquim Montclús, per a les relacions amb la Franja de Ponent)
Responsables d'àrea:
Jaume Carbonell i Guberna (UB), àrea de música
Alfons Esteve (Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià)
Jordi Figuerola i Garreta (UAB), àrea d'història
Alà Baylac-Ferrer (UPVD), àrea de Catalunya Nord
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), àrea de tecnologia
Martí Boada i Juncà (UAB), àrea de ciències de la natura
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis), àrea de Menorca
Joan  Borja i Sanz (Universitat d'Alacant), àrea de llengua i literatura
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (UAB), àrea de ciències de la salut
Oriol Amat i Salas (Universitat Pompeu Fabra), àrea d'economia i empresa
Jaume Vidal i Amengual (Fundació Sa Nostra), àrea de cinema
Josep Monserrat i Molas (UB), àrea de filosofia i pensament
Secretari: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLII UCE (2010): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch (president)
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)
Joaquim Montclús
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Vicent Brotons (Universitat d'Alacant)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Esperança Ginebra (Universitat de Barcelona)
Joana Lladó (Universitat de les Illes Balears)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Santi Vallmitjana (Universitat de Barcelona)
Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears "Sa Nostra")
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLIII UCE (2011): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch (president)
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)
Joaquim Montclús
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Susanna Navas i Navarro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears "Sa Nostra")
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLIV UCE (2012): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral, Ramon Gual, Victorià Gómez Labrado, Josep Maria López Llaví, President de la Universitat de Perpinyà, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch (president)
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)
Joaquim Montclús
Anna Arqué
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Jaume Tarabal i Bosch (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears "Sa Nostra")
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLV UCE (2013): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Eugeni Giral, Ramon Gual, Victorià Gómez Labrado, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, President de la Universitat de Perpinyà, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joan Francesc Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya),Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Escola Valenciana)
Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)
Anna Arqué (European Partnership for Independence)
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sandra Camacho i Clavijo (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Albert Mercadé (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLVI UCE (2014): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorer:  Joan Mir i Obrador
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Salvador Giner i de San Julián, Eugeni Giral, Ramon Gual, Victorià Gómez Labrado, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, President de la Universitat de Perpinyà, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR
President honorari:
Jordi Carbonell i de Ballester
President:
Salvador Alegret i Sanromà (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Alícia Casals (Universitat Politècnica de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans), Josep Guia i Marín (Universitat de València) i Elisenda Paluzie (Universitat de Barcelona)
Delegats sectorials i territorials: Anna Arqué (European Partnership for Independence), Victorià Gómez Labrado, Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències), Isidor Marí (Universitat Oberta de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans), David Miñana i Galbis (Universitat de Barcelona), Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya), Vicent Partal (Vilaweb), Juli Peretó i Magraner (Universitat de València i Institut d'Estudis Catalans), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Jaume de Puig (Institut d'Estudis Catalans), Carles Sechi (Obra Cultural de l'Alguer) i Carles Solà i Ferrando (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Lídia Arnau (Universitat de Barcelona)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Bernat Joan (Universitat de les Illes Balears-ICE)
Abel Mariné (Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Albert Mercadé (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Ferran Suay (Universitat de València)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


 Organització de la XLVII UCE (2015): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Enric Claverol (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Salvador Giner i San Julián, Eugeni Giral, Victorià Gómez Labrado, Ramon Gual, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLVII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona) i Jaume Sobrequés i Callicó (Societat Catalana d'Estudis Històrics)
Assessors
: Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Victorià Gómez Labrado, Marta Fonolleda i Riberaygua (Universitat Autònoma de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències) i Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer).
Responsables d'àrea:
Anna Arqué (European Partnership for Independence)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)
Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Miquela Valls (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLVIII UCE (2016): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Enric Claverol (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Salvador Giner i San Julián, Eugeni Giral, Victorià Gómez Labrado, Ramon Gual, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà - Via Domícia), Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d’Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i professora de ciències de l’educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLIX UCE (2017): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Jordi Sales i Coderch
Vicepresident segon: Josefa Salord i Ripoll
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorera:  Elisenda Paluzie
Vocals:  Miquel Arnaudiès (Federació de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Alà Baylac-Ferrer, Jordi Casassas i Ymbert, Salvador Giner i San Julián, Víctor Gómez i Labrado, Ramon Gual i Casals, Bernat Joan i Marí, Miquel Àngel Limón i Pons (Institut Menorquí d'Estudis), Àngels Mach i Buch (Societat Andorrana de Ciències), Montserrat Macià Gou (Institut d'Estudis Ilerdencs), Joan Maluquer i Ferrer, Rafael Marín (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà), Josefina Matamoros, Jaume Mateu i Martí (Obra Cultural Balear), Joan Francesc Mira i Casterà (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús i Esteban, Josep Monserrat, Josep Antoni Planell i Estany (Universitat Oberta de Catalunya), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Sebastià Serra i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d’Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i professora de ciències de l’educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner
Organització de la 50a UCE (2018): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Jordi Sales i Coderch
Vicepresident segon: Josefa Salord i Ripoll
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorera:  Elisenda Paluzie
Vocals:  Miquel Arnaudiès (Federació de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Alà Baylac-Ferrer, Jordi Casassas i Ymbert, Salvador Giner i San Julián, Víctor Gómez i Labrado, Ramon Gual i Casals, Bernat Joan i Marí, Miquel Àngel Limón i Pons (Institut Menorquí d'Estudis), Àngels Mach i Buch (Societat Andorrana de Ciències), Montserrat Macià Gou (Institut d'Estudis Ilerdencs), Joan Maluquer i Ferrer, Rafael Marín (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà), Josefina Matamoros, Jaume Mateu i Martí (Obra Cultural Balear), Joan Francesc Mira i Casterà (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús i Esteban, Josep Monserrat, Josep Antoni Planell i Estany (Universitat Oberta de Catalunya), Carles Sechi (Obra Cultural de l'Alguer), Sebastià Serra i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA 50a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d'Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d'Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l'Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l'Institut d'Estudis Catalans i delegat del president de l'IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra i professora de ciències de l'educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l'Obra Cultural de l'Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d'història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner

Organització de la 51a UCE (2019): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Jordi Sales i Coderch
Vicepresident segon: Josefa Salord i Ripoll
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorera:  Elisenda Paluzie
Vocals:  Miquel Arnaudiès (Federació de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Alà Baylac-Ferrer, Jordi Casassas i Ymbert, Víctor Gómez i Labrado, Elena Gual, Miquel Àngel Limón i Pons (Institut Menorquí d'Estudis), Àngels Mach i Buch (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Francesc Manent (Sindicat intermunicipal per a l'occità i el català, SIOCCAT), Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà), Marià Mayans (Institut d'Estudis Eivissencs), Joan Mir i Obrador (Obra Cultural Balear), Joan Francesc Mira i Casterà (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús i Esteban, Josep Monserrat, Josep Antoni Planell i Estany (Universitat Oberta de Catalunya), Letícia Poncet, Jordi Portabella (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Rosa Pujol i Esteve (Institut d'Estudis Ilerdencs), Francesc M. Rotger (Institut d'Estudis Baleàrics), Carles Sechi (Obra Cultural de l'Alguer), Sebastià Serra i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA 51a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d'Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d'Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l'Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l'Institut d'Estudis Catalans i delegat del president de l'IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra i professora de ciències de l'educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l'Obra Cultural de l'Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d'història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Xavier Serra (Universitat de València) i Àlex Villar i Torres (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner