correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Reconeixements i premis

Reconeixements i premis

1993: Premi d'Honor Jaume I atorgat per la Fundació Jaume I

1998: XIIIè Premi a la Normalització Lingüística atorgat per ADAC

2003: Premi a les iniciatives renovadores en el camp de la sardana instituït per l'Obra de Ballet Popular

2007: Premi Jaume I de la Franja de Ponent atorgat per la Institució Cultural de la Franja de Ponent

2008: XV Premi Nacional President Lluís Companys atorgat per Esquerra Republicana de Catalunya