correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Equip d'organització de l'UCE

Equip d'organització


Equip d'organització de la XXIII UCE (1991): Roser Esclasans (protocol), Joel Alegret, Mònica Batlle, Dolors Bruguera, Núria Clotet, Nicola Duran, Albert Garcia, Teresa Garreta, Maria Hurtado, Anna Maluquer, Pere Manzanares, Marta Pérez, Maite Pladevall, Joela Tirach, Pasqual Tirach, Víctor Trilles, Felip Verlick i Gineta Vise (secretariat), Jaume Fargas, Edith Lloret, Diana Figueres, Marta Puig i Pasquala Valls (esplai), Albert Calls, Jordi Garcia Sempere, Antoni Josep Gómez Bosquet, Joan Oriol i Giralt i, Antoni Torres Torres (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa), Oliver Villalonga (intendent) i Charline i equip (cuina)


Equip d'organització de la XXIV UCE (1992): Roser Esclasans (protocol), Aina Alegret, Joel Alegret, Mònica Batlle, Dolors Bruguera, Esteve Cardús, Nicola Duran, Albert Garcia, Teresa Garreta, Maria Hurtado, Anna Maluquer, Pere Manzanares, Maite Pladevall, Joela Tirach, Pasqual Tirach, Víctor Trilles, Sara Vall, Felip Verlick i Gineta Vise (secretariat), Núria Bastons, Edith Lloret, Diana Figueres i Pasquala Valls (esplai), Albert Calls i Francesc Castanyé (Diari de Prada), Josep M. Montaner i Mercè Molist (servei de premsa), Oliver Villalonga (intendent) i Charline i equip (cuina)


Equip d'organització de la XXV UCE (1993): Joel Alegret, Mònica Batlle, Dolors Bruguera, Esteve Cardús, Helena Dorandeu, Cecília Fàbregues, Ferran Ferrer, Albert Garcia, Teresa Garreta, Gislane Graner, Maria Hurtado, M. Cristina Llouves, Anna Maluquer, Joela Pairó, Marta Prieto, Marta Puig, Ramon Queralt i Gineta Vise (secretariat), Núria Bastons, Maria Lacorte, Edith Lloret i Maite Puigdevall (esplai), Albert Calls i Francesc Castanyé (Diari de Prada), Josep M. Montaner i Marta Pérez (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXVI UCE (1994): Joel Alegret, Dolors Bruguera, Sílvia Buzzi, Antoni Civit, Montserrat Font, Cel·la Fort, Albert Garcia, Teresa Garreta, Maria Lacorte, Anna Maluquer, Jordi Marí, Marga Rey, Carles Segura i Carlota Torrents (secretariat), Núria Bastons, Maite Puigdevall, Vacier Vinyals, Roser Guasch i Marta Peyeró (esplai), Albert Calls, Francesc Castanyé i Manel Alonso (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXVII UCE (1995): Maria Areny, Lluïsa Bruch i Carme Forcadell (Gabinet tècnic) Aina Alegret, Joel Alegret, Rosa Maria Ballester, Dolors Bruguera, Albert Garcia, Teresa Garreta, Gisela Grané, Maria Lacorte, Elsa Lluves, Anna Maluquer, Jordi Marí, Sílvia Muñoz, Ramon Queralt, Marga Rey i Carlota Torrents (secretariat), Agnès Garreta, Roser Guasch, Edith Lloret, Marta Peyeró i Maite Puigdevall (esplai), Albert Calls, Francesc Castanyé, Manel Alonso, Sílvia Tarragó i Marta Vilaplana (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXVIII UCE (1996): M. Dolors Solà Oms (assessorament d'alumnes a la Catalunya del Nord), Eva Gil, Patrícia Gosàlbez, Sílvia Muñoz, Judit Fontcuberta, Florent Delseny i Cristina Lloubes (secretaria d'alumnes), Aina Alegret, Dolors Bruguera i Agnès Garreta (secretaria de professors), Joel Alegret, Jordi Marí, Jordi Muñoz, Miquel Verdaguer i Montse Font (equip d'acció immediata), Roser Guasch, Edith Lloret, Albert Garreta, Isabel Puigdevall i Carme Puigdevall (esplai), Albert Calls, Francesc Castanyé, Jaume Esquius, Sílvia Tarragó i Esteve Carrera (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa), Benet Comabelles, Irene Comte, Marisa Gonzàlez, Gilian Rossinyol, Nadeige Selva, Ernestina Trullàs i Jordi Vicens (bar)


Equip d'organització de la XXIX UCE (1997): Eva Gil, Maria J. Fernàndez, Sílvia Muñoz, Víctor Delseny i Cristina Lloubes (secretaria d'alumnes), Aina Alegret, Dolors Bruguera, Maria Casassas i Maria Lacorte (secretaria de professors), Joel Alegret, Jordi Marí, Jordi Muñoz i Miquel Verdaguer (equip d'acció immediata), Roser Guasch, Edith Lloret, Isabel Puigdevall, Carme Puigdevall i Marta Payaró (esplai), Albert Calls, Francesc Castanyé, Jaume Esquius, Sílvia Tarragó i Xavi Galan (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXX UCE (1998): Marta Chamorro, Eva Gil, Sílvia Muñoz, Gemma Navarro, Agnès Simon, Letícia Poncet i Valerià Puig (secretaria d'alumnes), Aina Alegret, Dolors Bruguera i Cristina Fontcuberta (secretaria de professors), Joel Alegret, Jordi Marí i Jordi Muñoz (grup d'acció immediata), Olga Gil (bar), Roser Guasch, Edith Lloret, Iolanda Puigdevall, Carme Puigdevall i Marta Latorre (esplai), Mireia Campabadal, Maria Casassas, Toni Civit, Pere Manzanares i Josep M. Sucarrats (Diari de Prada), Josep M. Montaner (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXXI UCE (1999): Joel Alegret, Pilar Barrachina, Dolors Bruguera, Teresa Castany, Benet Combelles, Oriol Cortacans, Cristina Fontcuberta, Eva Gil, Olga Gil, Roser Guasch, Edith Lloret, Jordi Marí, Agnès Marí, Jordi Muñoz, Sílvia Muñoz, Letícia Poncet, Marlena Valera, Jordi Vidal, Rosa Vilaret i Elena Xirau. Becaris: Uta Brückner, Hans-Bernd Rombrecht, Richard Buck, Jean-François Logez, Domonkos Barna Zsusza Szabo, Paola Formisano, Viviana Muzzatti, Simone Sari, Rozalya Kosmider i Nina Zurawiecka.


Equip d'organització de la XXXII UCE (2000): Cristina Fontcuberta i Adelina de Mozas (protocol), Pilar Barrachina i Dolors Bruguera (secretaria de professors), Eva Gil i Olga Gil (secretariat d'alumnes), Rosa Vilaret, Eva Estrada i Letícia Poncet (secretariat), Joan Morales, Rosa M. Marcer, Laia Olivé i Elena Xirau (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Jordi Muñoz (aules i material), Agnès Marí, Roser Guasch i Edith Lloret (esplai), Josep M. Montaner, Joaquim Vilarnau i Cèsar Rangel (servei de premsa), Simone Sari, Marta Serra, Demi Porra, Frederic Massana i Júlia Taurinyà (bar), Jaume Monzó (secretariat d'alumnes a València) i Laia Carreras (correcció editorial). Becaris: Nina Zurawiecka, Francesca da Ros, Vedran Smiljavic, Szabina Gaudény, Fabio Piana, Marco Caria, Stefano Paddeu, Cristiana Canu, Antonieta Iannuzzi, M. Teresa Arca, Irene Coghene, Bruna Saetta, Marie Kerouanton, Antonio Pinna i Antonello Greco.


Equip d'organització de la XXXIII UCE (2001): Letícia Poncet i Adelina de Mozas (protocol), Pilar Barrachina i Dolors Bruguera (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Rosa Vilaret i Ester Viñuales (secretariat), Alícia Toledo, Marc Candela, Pau Vendrell, Isabel Sánchez i Elena Xirau (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Pere Porra (aules i material), Aina Alegret, Joana Serra, Agnès Marí i Marta Serra (esplai), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Pau Cabot, Francesc X. Fitó, Elena Martín i Marta Monfort (Universitat Jove), Remi Porra, Júlia Taurinyà, Estefania Argilés i Anaïs Cifuentes (Bar), Toni Martínez (secretariat d'alumnes a València), Mònica Rosselló (correcció editorial), Anna Martorell (compaginació editorial). Becaris: Kinga Kiss, Vaclav Turt, Vit Kloucek, Philippe Lahelec i Stefania Boccabianca.


Equip d'organització de la XXXIV UCE (2002): Letícia Poncet i Corina de Mozas (protocol), Pilar Barrachina i Dolors Bruguera (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Rosa Vilaret i Eva Estrada (secretariat), Alícia Toledo, Marc Candela, Pau Vendrell, Vanessa Pi, Cristina Rof i Elena Xirau (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Lluís Melich i Frederic Massana (aules i material), AnaÏs Cifuentes, Patrícia Galobardes, Agnès Marí, Joana Serra i Júlia Cruïlles (esplai), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Clara de la Flor, Francesc X. Fitó, Josep Gili i Raquel Reyes (Universitat Jove), Gil Planes i Júlia Taurinyà (Bar) Xavier Martínez (secretariat d'alumnes a València). Becaris: David Sobota, Jan Franek, Andrea Trebatická, Andrea Fajkusova, Daniele Idini i M. José Estrella, Antonieta Brandas, Sara Chirra, M. Grazia Farris, Alessandro Sogos i Santiago Sánchez.


Equip d'organització de la XXXV UCE (2003): Letícia Poncet i Elsa Lloubes (protocol), Pilar Barrachina i Dolors Bruguera (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Anna Maluquer, Magda Cuscó i Ester Viñuales (secretariat), Gemma Majadas, Júlia Taurinyà, Marta Serra, Laura Llahí, Anna Martorell i Ignasi Ametlla (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Lluís Melich (aules i material), Anaïs Cifuentes i M. Teresa Ber (esplai), Elna Roig, IKer Zapirain i Beñat Goya (acció immediata i allotjament nocturn), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Xavier Caus, Meritxell Sàbat, Sandra Arolas, Alenah Gonzàlez, Lena Jaume i Alba Melo (Universitat Jove), Gil Planes i Joana Serra (Bar). Becaris: Jiri Jancik, Andrea Faykusova, Iva Podzimkova, Pavlina Svandova, Natasa Valtrová i Santiago Sánchez.


Equip d'organització de la XXXVI UCE (2004): Letícia Poncet i Elsa Lloubes (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Anna Maluquer, Jona Serra i Ester Viñuales (secretariat), Odei Antxustegui-Etxerarte, Júlia Taurinyà, Marta Serra i Maria Cabrera (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Lluís Melich (aules i material), Nina Zurawiecka, Anaïs Cifuentes, Lea Baylac i Megan Hewitt (esplai), Eduard Abelenda (acció immediata), Sílvia Bonet (allotjament nocturn), Gil Planes i Emília Boulet (bar), Berta Ros i Míriam Bou (informació), Sandra Arolas, Antoni Borrell, Oriol Piera, Patrícia Calvo i Jordi Sellabona (Universitat Jove), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa). Becaris: Eva Hláková, Marketa Krausova, Vladislav Knoll i Emmanuel Mora.


Equip d'organització de la XXXVII UCE (2005): Letícia Poncet i Anna Maluquer (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Berta Ros, Jona Serra i Ester Viñuales (secretariat), Odei Antxustegui-Etxerarte, Júlia Taurinyà, Marta Serra i Maria Cabrera (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Joan Albert Ros, Michael Komm i Henning Rimmel (aules i material), David Garcia, Sílvia Perpinyà, Giuseppina Fara, Júlia Cruïlles, Gabriela Fuchsová i Zdenka Kováriková (esplai), Mireia Calafell, Ione Hermosa, Aina Roig, Pavlína Baslová i Miquela Pinna (punt d'informació), Jaume Lladó i Oriol Lluís (suport a l'organització), Antonella Fara, Renata Nováková, Nicoletta Sechi i Margarida Sechi (servei de fotocòpies), Harald Posch (aula d'informàtica), Angelina Sevestre (bar), Alba Navarro, Sílvia Fernández, Rafel, Guillem Mateu i Sergi Martín (Universitat Jove), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXXVIII UCE (2006): Letícia Poncet i Anna Maluquer (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Eva Gil (secretariat d'alumnes), Berta Ros, Jona Serra i Ester Viñuales (secretariat), Laia Carreras, Júlia Taurinyà, Pere Habet i Jaume Lladó (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Joan Albert Ros i Àxel Gonzàlez (aules i material), Galderic Casals i Júlia Cruïlles (esplai), Júlia Bertran, Alessandra Derriu, Barbara Grimová, Romana Biciková, Tereeza Zikmundová (punt d'informació), Giuliana Portas i Anna Verdierová (servei de fotocòpies), Àngel Mompó, Laura Primo, Fran Hermoso i Jordi Vilalta (aula d'informàtica), Angelina Sevestre (bar), Jordi Escandell i Ignasi Passarius (Universitat Jove), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa).


Equip d'organització de la XXXIX UCE (2007): Letícia Poncet i Anna Maluquer (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Mariona Saurí, Joana Serra i Berta Ros (secretariat d'alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Laia Carreras, Júlia Taurinyà, Pere Habet, Jaume Lladó i Marta Serra (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Joan Albert Ros, Joan Collu i Luka Lisjak (aules i material), Galderic Casals, Alina Zvonareva, Jana Vrátníková, Jaroslava Maresová, Sara Majau i Waldo di Nolfo (esplai), Júlia Bertran, Joan Fiori, Martina Filippiová i Olga Dolgusina (punt d'informació), Aaron L. Crips i Anita Ziller (servei de fotocòpies), Màrius Màrquez, Àngel Mompó i Jordi Vilalta (aula d’informàtica), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Jordi Escandell, Carme Kellner i Ignasi Passarius (Universitat Jove), Gil Planes (Bar).


Equip d'organització de la XL UCE (2008): Letícia Poncet, Júlia Taurinyà i Anna Maluquer (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Joana Serra i Berta Ros (secretariat d'alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Xarlena Bertran, Júlia Taurinyà, Anna Maluquer, Jaume Lladó i Marta Serra (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera i Mateu Morera (aules i material), Cecília Duran, MIreia Fontanals, Lídia Pérez i Núria Profitós (esplai), Júlia Bertran (punt d'informació), Fran Hermoso, Màrius Màrquez, Àngel Mompó i Jordi Vilalta (aula d’informàtica), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Jordi Escandell, Carme Kellner, Antoni Samsó i Rafael Sedano (Universitat Jove), Aurora Lafforgue, Oriol Lluís, Gil Planes i Clara Roca (Bar). Becaris: Maria Grazia Fiori, Claudia Soggiu, Jan Feistner, Jana Kuklova, Karel Vujtek, Irina Ionesco, Veronica Turlea, Adela Budulacu i Beril Ertem.


Equip d'organització de la XLI UCE (2009): Letícia Poncet i Aurora Lafforgue (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Eulàlia Porta, Laia Borràs, Joana Serra i Berta Ros (secretariat d'alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Xarlena Bertran, Glòria-Mireia Montanyà, Jaume Lladó i Marta Serra (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera (aules i material), Cecília Duran, Blanca Pascual, Lídia Pérez, Adelaida Renyer i Agnès Rabat (esplai), Fran Hermoso, Àngel Mompó i Jordi Vilalta (aula d’informàtica), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Jordi Escandell, Pep Toni, Tià Samsó i Rafael Sedano (Universitat Jove), Oriol Lluís, Gil Planas, Clara Roca, Mado Congi i Marie Planes (Bar), Francina Monné i Anaïs Cifuentes (infermeria) i Mercè Morales. Becaris: Maria Grazia Fiori, Claudia Soggiu, Jaume Loffredo, Lucie Víchová, Anna Weberová, Vendula Mrazová, Iva Rihosková, Alicia Alecu, Luminita Sandu, Roxana Martiniuc, Nicolau Cavenberè, Gautier Sabrià, Corinne Paloffis i Camille Miquel.


Equip d'organització de la XLII UCE (2010): Letícia Poncet i Aurora Lafforgue (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Joan Albert Ros (secretaria d’alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Albert Calls i Jaume Lladó (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera, Oriol Lluís, Florian Mainville i Olivier Dalbo (aules i material), Núria Profitós i Júlia Cruïlles (esplai), Màrius Márquez, Albert Sellarès i Jordi Vilalta (aula d’informàtica), Josep M. Montaner i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Jordi Escandell, Elisabet Vincent, Margalida Maimó i Sebastià Maimó (Universitat Jove), Gil Planas, Clara Roca, Mado Congi, Marie Planes i Isabel Roca (Bar) i Francina Monné (infermeria). Becaris: Miroslav Hrubý, Vojta Stejskal, Olga Janecek, Lenka Janeckova, Andreas Rauch, Miguel Arce, Anna Cortils, Lídia Bogatyreva, Oana Tudose, Michel López Palacio, Adriana Beltrán del Río Sousa, Ariela House, Flora Laporte, Marta Becat, Martí Maluquer, Violant Maluquer, Cristina Grané, Desirée Ibarz, Rafel Luna, Josep Monserrat, Roger Ibañez i Ofèlia Carbonell.


Equip d'organització de la XLIII UCE (2011): Letícia Poncet i Clara Roca (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Berta Ros, Joan Albert Ros i Júlia Beltran (secretaria d’alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Clara Molins i Marina Cabanis (Diari de Prada), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera, Oriol Lluís, Florian Mainville i Olivier Gadreau (aules i material), Núria Profitós i Lídia Pérez (esplai), Màrius Márquez, Àngel Mompó i Jordi Vilalta (aula d’informàtica), Gemma Aguilera i Joaquim Vilarnau (servei de premsa), Antoni Tomàs i Ona Borràs (Universitat Jove), Antoine Coudert, Mado Congi, Marie Planes i Isabel Roca (Bar) i Francina Monné (infermeria). Becaris: Michael Komm, Jan Feistner, Klára Hofmanova, Adelá Mechurova, Ondra Haman, Adriana Beltrán del Río Sousa, Marta Becat, Martí Maluquer, Violant Maluquer, Rafel Luna i Josep Sort.


Equip d'organització de la XLIV UCE (2012): Letícia Poncet i Clara Roca (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Joan Albert Ros (secretaria d’alumnes), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera, Oriol Lluís i Olivier Gadreau (aules i material), Núria Profitós i Lídia Pérez (esplai), Màrius Márquez i Àngel Mompó (aula d’informàtica), Gemma Aguilera i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Berta Ros, Antònia Coudert, Mado Congi, Maria Planes i Isabel Roca (bar) i Francina Monné (infermeria). Becaris: Miroslav Hrubý, Martin Rmoutil, Katalin Pajer, Mioara Anghleuta, Hanna Magdalena Budig, Adriana Beltrán del Río Sousa, Marta Becat, Martí Maluquer, Violant Maluquer, Rafael Luna, Josep Sort i Chloe Fàbregas.


Equip d'organització de la XLV UCE (2013): Letícia Poncet i Corina de Mozas (protocol), Pilar Barrachina (secretaria de professors), Joan Albert Ros (secretaria d’alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Miquel Morera, Miquel Morera fill, Jordi Pérez, Llorenç Glory i Antoine Coudert (aules i material), Neus Giménez i Lídia Pérez (esplai), Àngel Mompó (aula d’informàtica), Gemma Aguilera i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Berta Ros, Madó Congi i Isabel Roca (bar). Becaris: Jan Feistner, Hanna Magdalena Budig, Martí Maluquer, Violant Maluquer, Coralí Maluquer, Rafael Luna, Josep Sort, Gonçal Rubio, Marc Becat i Ariadna Becat.


Equip d'organització de la XLVI UCE (2014): Letícia Poncet i Anna Bernabeu (protocol), Pilar Barrachina i Mèlanie Rabat (secretaria de professors), Joan Albert Ros (secretaria d’alumnes), Ester Viñuales (secretariat), Berta Ros (espectacles), Miquel Morera, Josep Sort, Llorenç Glory i Antoine Coudert (aules i material), Neus Giménez, Martí Maluquer i Rafael Luna (esplai), Àngel Mompó (aula d’informàtica), Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Madó Congi, Mairie Planes i Isabel Roca (bar) i Francina Moné (infermeria). Becaris: Jan Feistner, Jiri Galuska, Luna Azul Cantillo, Markéta Sobolevinová, Hanna Magdalena Budig, Elisabeth Aßmann, Raquel Casals, Francesc Xavier Casals, Zilia Gerona, Gonçal Rubio i Ariadna Becat.


Equip d'organització de la XLVII UCE (2015): Letícia Poncet, Berta Ros i Júlia Cruïlles (protocol), Joan Albert Ros (secretaria d’alumnes), Pilar Barrachina i Núria Monserrat (secretariat de professors), Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Martí Maluquer, Josep Sort (aules i material), Neus Giménez, Rafael Luna i Agnès Glory (esplai), Àngel Mompó i Isaura Armengau (aula d’informàtica), Gemma Aguilera i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Berta Ros, Madó Congi i Isabel Roca (bar). Becaris: Jan Feistner, Markéta Sobolevinová, Miroslaw Hruby, Julià Gual, Violant Maluquer, Coralí Maluquer i Gonçal Rubio.


Equip d'organització de la XLVIII UCE (2016): Letícia Poncet i Coralí Maluquer (protocol), Joan Albert Ros i Júlia Cruïlles (secretaria d’alumnes), Pilar Barrachina i Berta Ros (secretariat de professors), Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Josep Sort, Olivier Gadreau i Antoine Coudert (aules i material), Rafael Luna i Laura Luna (esplai), Àngel Mompó, Carles Pina i Jenny Thomas (aula d’informàtica), Violant Maluquer i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Madó Congi, Xavier Muntada i Isabel Roca (bar). Becaris: Jan Feistner, Markéta Sobolevinová i Jana Kuklová.


Equip d'organització de la XLIX UCE (2017): Letícia Poncet i Coralí Maluquer (protocol), Joan Albert Ros i Júlia Cruïlles (secretaria d’alumnes), Clàudia Taribó i Berta Ros (secretariat de professors), Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Martí Maluquer, Josep Sort, Rafael Luna i Geroni Salens (aules i material), Gina Batlle, Laura Luna i Marion Perpinyà (esplai), Violant Maluquer i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Madó Congi i Suzanne Ribalte (bar) i Sílvia Perpinyà (infermeria). Becaris: Jan Feistner, Markéta Sobolevinová, Lukas Sadlo i Lubica Grulichova.


Equip d'organització de l'UCE Manresa (2018): Maragda Albuixech (Ajuntament de Manresa), Joan F. Domene (Ajuntament de Manresa), Fina Espinalt (Ajuntament de Manresa), Anna Gomila (UCE), Joan Maluquer i Ferrer (UCE), Manel Martínez (Ajuntament de Manresa), Assumpta Pla (directora de l'Institut Lluís de Peguera), Berta Ros (UCE), Gemm Rulló i Planas (Ajuntament de Manresa), Josep Simon (Ajuntament de Manresa), Josep Sinca (president de Gest!), Lluís Vàzquez (Gest!) i Manel Villaplana (Gest!)


Equip d'organització de la 50a UCE Prada (2018): Letícia Poncet i Noemí St. Louis (protocol), Berta Ros (secretaria d'alumnes), Anna Gomila (secretaria de professors), Coralí Maluquer i Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Martí Maluquer i Jan Josep Juanola (aules i material), Rafel Luna i Mireia Carbonell (esplai), Violant Maluquer i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Madó Congi i Isabel Roca (bar), Àngel Mompó i Pep Sort (aula d'informàtica) i Joan Albert Ros (Alberg Pau Casals - Canigó). Becaris: Jan Feistner, Martin Závodský, Klára Urbanová i Lubica Grulichová.


Equip d'organització de l'UCE Manresa (2019): Maragda Albuixech (Ajuntament de Manresa), Joan F. Domene (Ajuntament de Manresa), Fina Espinalt (Ajuntament de Manresa), Anna Gomila (Universitat Catalana d’Estiu), Joan Maluquer i Ferrer (Universitat Catalana d’Estiu), Manel Martínez (Ajuntament de Manresa), Vinyet Peñarroya (Universitat Catalana d’Estiu), Assumpta Pla (directora de l’Institut Lluís de Peguera), Gemma Rulló (Ajuntament de Manresa), Josep Simon (Ajuntament de Manresa), Josep Sinca (president de l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori Gest!), Lluís Vàzquez (Gest!) i Manel Villaplana (Gest!).


Equip d'organització de la 51a UCE Prada (2019): Letícia Poncet i Noemí Saint Louis (protocol), Vinyet Peñarroya (secretaria d’alumnes), Anna Gomila (secretariat de professors), Ester Viñuales (secretariat), Sílvia Muñoz (espectacles), Àngel Mompó i Josep Sort (aula d’informàtica), Martí Maluquer i Jan Josep Juanola (aules i material), Antònia Maria Dols, Estel·la Mignon i Rafael Luna (esplai), Violant Maluquer i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Madó Congi (bar) i Ignasi Chiva (Alberg Pau Casals - Canigó). Becaris: Jan Feistner, Michaela Fickerová, Marie Prikrylová, Jana Kuklová i Mireia Casas.


Equip d'organització de la 52a UCE Prada (2020): Letícia Poncet (protocol), Vinyet Peñarroya (secretaria d'alumnes), Anna Gomila (secretariat de professors), Ester Viñuales (secretariat), Mireia Maluquer (espectacles), Àngel Mompó (aula d'informàtica), Antònia Maria Dols, Rafael Luna, Jan Josep Juanola, Martí Maluquer, Pol Marín, Pol Peñarroya (videoconferències) Violant Maluquer i Joaquim Vilarnau (servei de premsa i Diari de Prada), Empar Dolz i Lídia Pérez (Alberg Pau Casals - Canigó).