Estatuts i registre

Constitució de l’entitat: 28 de setembre de 1995.

Número d’inscripció: 966 del Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, data d’inscripció 19/03/1996.

Estatuts: Foren adaptats a la Llei 4/2008, de 4 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, per acord del Patronat del dia 18 de desembre del 2012 i per indicació del Departament de Justícia es modificà l’article 31 dels Estatuts per acord del Patronat del dia 6 de juny del 2013 i inscrits el 18 d’octubre del 2013 en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu
Modificació de l'article 31 dels Estatuts