Òrgans de govern 1984-1989

Organització de la XVI UCE (1984): Amics de l'UCE de Barcelona

COMISSIÓ GESTORA PERMANENT
:
Joan Alegret, Joan Ané, Jordi Berrio, Enric Franch, Tània Fraylich, Josep Guia, Miquel Mayol, Josep Lluís Pitarch, Llorenç Planes, Joaquim Romaguera, Joan Trullèn i Miquel Vidal.
Representació Territorial:
Catalunya Nord: Pere Verdaguer
Ses Illes: Joan Alegret i Josep Maria Llompart
País Valencià: Eliseu Climent i Agustí Flos
Principat: Jordi Berrio
Coordinació General: Joan Ané


Organització de la XVII UCE (1985): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Enric Casassas (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l'UCE), Ramon Gual (Amics de l'UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer i Max Cahner (president de l'UCE).

EQUIP RECTOR:
Max Cahner (president de l'UCE), Llorenç Planes, Josep Lluís Pitarch, Climent Picornell, Miquel Porter i Moix, Maria Alba Vidal, Roger Loppacher, Joan Garcia Codina.


Organització de la XVIII UCE (1986): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Enric Casassas (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Daniel Bodiot (rector de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Max Cahner (president de l'UCE), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Ramon Gual (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Max Cahner (president de l'UCE), Enric Capilla, Núria Ester, Joan Garcia Codina, Antoni Gelonch, Roger Loppacher, Climent Picornell, Llorenç Planes i Miquel Porter i Moix.


Organització de la XIX UCE (1987): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Max Cahner (president de l’UCE), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Enric Casassas, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Guia, Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Max Cahner (president de l'UCE), Enric Capilla, Núria Ester, Joan Garcia Codina, Antoni Gelonch, Roger Loppacher, Climent Picornell, Llorenç Planes i Miquel Porter i Moix.


Organització de la XX UCE (1988):Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l'UCE), Llorenç Planes (Amics de l'UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner i Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències).

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president) Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’Àrea de ciències), Salvador Cardús (coordinador de l’Àrea d’humanitats), Joan Maluquer (gerent), Ramon Gual (tresorer), Joan F. Mira, Antoni Mir, Climent Picornell i Elisabet Vendrell.


Organització de la XXI UCE (1989): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner i Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències).

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Ramon Gual (tresorer), Joan Maluquer (gerent), Elisabet Vendrell, Antoni Mir, Joan F. Mira, Llorenç Planes, Pilar Rahola, Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències) i Salvador Cardús (coordinador de l’àrea d’humanitats).