Òrgans de govern 1990-1994

Organització de la XXII UCE (1990): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) i Miquel Porter i Moix.

EQUIP RECTOR
Enric Casassas (president), Jordi Carbonell (vicepresident), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències), Salvador Cardús (coordinador de l’àrea d’humanitats), Joan Maluquer (gerent), Ramon Gual (tresorer), Joan F. Mira, Antoni Mir i Pilar Rahola.


Organització de la XXIII UCE (1991): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) i Miquel Porter i Moix.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Enric Casassas (president), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Gifreu (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Sílvia Cóppulo, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Jordi Carbonell (vicepresident), Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Llorenç Planes.


Organització de la XXIV UCE (1992): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joan Ané, Josep Guia, Miquel Porter i Moix, Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Max Cahner, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València) i Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona).

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Salvador Alegret (vicepresident de relacions institucionals), Jordi Carbonell (vicepresident de les relacions amb l’IEC), Salvador Cardús (vicepresident de relacions universitàries), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident de relacions amb les Illes i el País Valencià), Pere Verdaguer (vicepresident de relacions amb la Catalunya del Nord), Juli Peretó (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Huguet (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira, Llorenç Planes i Adolf Tobeña.


Organització de la XXV UCE (1993): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (president de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra),Josep M. Nadal (rector de la Universitat de Girona), Francesc Michavila (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i el rector de la Universitat de Lleida.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Salvador Cardús, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Adolf Tobeña, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Ramon Coy i Joan Maluquer.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir i Joan F. Mira


Organització de la XXVI UCE (1994): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Joan Peytaví (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Antoni Caparrós (rector de la Universitat de Barcelona), Jaume Pagés i Fita (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Pere Ruiz Torres (rector de la Universitat de València), Carles Solà i Ferrando (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (rector de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Nadal i Farreras (rector de la Universitat de Girona), Celestí Suàrez i Burguet (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i Jaume Porta i Casanelles (rector de la Universitat de Lleida), Ramon Gual i Joan Maluquer.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Joan Maluquer i Joan Garcia Codina.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Adolf Tobeña.