Òrgans de govern 2005-2009

Organització de la XXXVII UCE (2005): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortès, Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ferran Gomila (Obra Cultural Balear), Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat Jaume I, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Rector de la Universitat Rovira i Virgili.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Anna Casanovas, Joan Curós, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Anna Pujadas, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXVIII UCE (2006): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Presidenta: Imma Tubella
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari: Joan Becat i Rajaut
Tresorer: Joan Mir i Obrador
Vocals: Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Avel·lí Blasco (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i President de la Universitat de Perpinyà.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Tània Costa, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Oriol París, Carles Pont, Anna Pujadas, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XXXIX UCE (2007): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Presidenta: Imma Tubella
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari: Joan Becat i Rajaut
Tresorer: Joan Mir i Obrador
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés. Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Tània Costa, Jordi Craven-Bartle, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Josep Montserrat i Molas, Elisenda Paluzie, Oriol París, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XL UCE (2008): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Oriol Amat, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Jordi Craven-Bartle, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Víctor G. Labrado, Joan Mir, Josep Montserrat i Molas, Oriol París, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.


Organització de la XLI UCE (2009): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President: Jaume Sobrequés i Callicó
Vicerectors:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), per al projecte Centre Pau Casals de Prada
Jordi Sales i Coderch (UB), per a les relacions amb el Principat
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà - Via Domícia i IEC), per a les relacions amb la Catalunya Nord
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears), per a les relacions amb les Illes
Èric Jover (Universitat de Barcelona), per a les relacions amb Andorra
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer), per a les relacions amb l'Alguer
Victorià Gómez Labrado ( Biblioteca Casa Museu Joan Fuster), per a les relacions amb el País Valencià
Joaquim Montclús, per a les relacions amb la Franja de Ponent)
Responsables d'àrea:
Jaume Carbonell i Guberna (UB), àrea de música
Alfons Esteve (Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià)
Jordi Figuerola i Garreta (UAB), àrea d'història
Alà Baylac-Ferrer (UPVD), àrea de Catalunya Nord
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), àrea de tecnologia
Martí Boada i Juncà (UAB), àrea de ciències de la natura
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis), àrea de Menorca
Joan  Borja i Sanz (Universitat d'Alacant), àrea de llengua i literatura
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (UAB), àrea de ciències de la salut
Oriol Amat i Salas (Universitat Pompeu Fabra), àrea d'economia i empresa
Jaume Vidal i Amengual (Fundació Sa Nostra), àrea de cinema
Josep Monserrat i Molas (UB), àrea de filosofia i pensament
Secretari: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner