Òrgans de govern 2015-2017

Organització de la XLVII UCE (2015): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Enric Claverol (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Salvador Giner i San Julián, Eugeni Giral, Victorià Gómez Labrado, Ramon Gual, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLVII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona) i Jaume Sobrequés i Callicó (Societat Catalana d'Estudis Històrics)
Assessors
: Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Victorià Gómez Labrado, Marta Fonolleda i Riberaygua (Universitat Autònoma de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències) i Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer).
Responsables d'àrea:
Anna Arqué (European Partnership for Independence)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)
Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Miquela Valls (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLVIII UCE (2016): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Enric Claverol (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Salvador Giner i San Julián, Eugeni Giral, Victorià Gómez Labrado, Ramon Gual, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà - Via Domícia), Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d’Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i professora de ciències de l’educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner


Organització de la XLIX UCE (2017): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Jordi Sales i Coderch
Vicepresident segon: Josefa Salord i Ripoll
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorera:  Elisenda Paluzie
Vocals:  Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Miquel Arnaudiès (Federació de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Alà Baylac-Ferrer, Jordi Casassas i Ymbert, Salvador Giner i San Julián, Víctor Gómez i Labrado, Ramon Gual i Casals, Bernat Joan i Marí, Miquel Àngel Limón i Pons (Institut Menorquí d'Estudis), Àngels Mach i Buch (Societat Andorrana de Ciències), Montserrat Macià Gou (Institut d'Estudis Ilerdencs), Joan Maluquer i Ferrer, Rafael Marín (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Jean-Louis Marty (Universitat de Perpinyà), Josefina Matamoros, Jaume Mateu i Martí (Obra Cultural Balear), Joan Francesc Mira i Casterà (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús i Esteban, Josep Monserrat, Josep Antoni Planell i Estany (Universitat Oberta de Catalunya), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer)Sebastià Serra i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d’Economia i Empresa, UB)
Vicepresidents adjunts:
Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
Assessors territorials
: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i professora de ciències de l’educació a la UAB), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la UIB)
Responsables d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner