correu@uce.cat +34 933 172 411

53a Universitat Catalana d'Estiu

Fer dels Països Catalans una nació normal

Del 16 al 22 d'agost del 2021

Equip rector

Accediu a la informació de l'Equip rector de l'UCE

Informació general

Accediu a la informació general de l'UCE

Matrícula

Accediu a la informació de la matrícula

Més informació

Tel. 933 172 411 o correu@uce.cat

Cursos de la 53a UCE (2021)

CIÈNCIES DE LA NATURA
Una mirada a l'estat del medi ambient


Coordinador: Dr. MARTÍ BOADA (Universitat Autònoma de Barcelona)
del 16 al 19 d'agost del 2021

Context de crisi socioambiental, que ha portat a la proclama de les Nacions Unides de l'emergència climàtica. Immediatament acompanyada de la pandèmia de la COVID-19. Diferents experts plantejaran les seves mirades, cap a la cerca de vies per a assolir els postulats des de les institucions ambientals com a via de solució: els Objectius per al Desenvolupament Sostenible.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Ciència i tecnologia al servei de la biomedicina


Coordinadora: Dra. NÚRIA FERRER i ANGLADA (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 20 al 22 d'agost del 2021

L'impacte del desenvolupament científic i tecnològic en la biologia i la medicina és important, especialment en els darrers anys. Per exemple, les imatges de l'ADN o dels virus i algunes de les seves propietats, són conegudes per tothom.
En el curs, exposarem algunes tècniques d'observació, detecció i de tractaments clínics que s'utilitzen actualment als hospitals, i els seus fonaments científics.

CIÈNCIES DE LA SALUT


Coordinador: Dr. JORDI CRAVEN-BARTLE i LAMOTE DE GRIGNON (Universitat Autònoma de Barcelona)
del 20 al 22 d'agost del 2021

DRET
Drets individuals i col·lectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals


Coordinadora: Dra. EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona)
del 19 al 22 d'agost del 2021
Analitzarem el reconeixement dels drets individuals i col·lectius pels instruments internacionals i europeus i les vies de protecció dels drets humans existents a l'ONU, el Consell d'Europa i la Unió Europea. De la mà d'acadèmics i advocats, el curs pretén aportar dades i reflexions sobre l'abast, les condicions i les conseqüències en el pla intern del paper de garant dels drets atribuït a aquests organismes.

ECONOMIA
Pandèmies, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur, fam, guerres, desigualtats… El món va cada cop pitjor? O no?


Coordinador: Dr. ÒSCAR MASCARILLA i MIRÓ (Universitat de Barcelona)
del 16 al 19 d'agost del 2021
Uns exploradors europeus que van arribar a Austràlia van descobrir cignes negres. Per molt que no hàgim vist o observat prèviament una cosa, això no vol dir que no acabi passant. Per això, costa tant fer prediccions en economia. COVID-19, caiguda del Mur de Berlín, Brexit, catàstrofes mediambientals, big data, robotització…

PENSAMENT
La "nova normalitat" i la Covid 19: una anàlisi filosòfica arran de la història de la idea de "normalitat"


Coordinadors: Dr. JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), Dr. XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià) i MARIA ARQUER (Societat Catalana de Filosofia)
del 18 al 19 d'agost del 2021

A grans trets podem identificar tres grans tradicions a l'hora de pensar el concepte de "normalitat": l'estadística, la normativista i la fenomenològica (una enregistra, l'altra explica, l'altra descriu la normalitat). En el present curs interrogarem les tres tradicions per veure què ens poden ensenyar sobre la legitimitat del concepte de "nova normalitat".
Pot la normalitat, tal i com declaraven alguns decrets de l'estat espanyol de 28 d'abril de 2020, ser "nova"? Es deixa la noció de "normalitat" modelar a través de l'enginyeria política? Fins a quin punt? I si la construïbilitat d'allò normal té límits, ¿vol dir que aquests límits ens indiquen el que és "natural"? O és la idea mateixa de naturalesa també una construcció, no menys política que la de "normalitat"?

PENSAMENT
Les figures de l'intel·lectual i del filòsof


Coordinadors: Dr. JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears), Dr. XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià) i MARIA ARQUER (Societat Catalana de Filosofia)
del 20 al 22 d'agost del 2021

Reflexionarem sobre la funció de la intel·lectualitat d'un país—i, concretament, del nostre—servint-nos de les eines que ens proporciona la distinció platònica entre el sofista i el filòsof. Seguint aquest plantejament, ens interessarem per alguns casos concrets, com ara el contrast entre l'intel·lectual modernista i el noucentista. Acabarem amb un repàs de la filosofia catalana dels darrers vint anys.

FEMINISME
Maternitats, cures i conciliació


Coordinadora: Dra. NÚRIA SARA MIRAS I BORONAT (Universitat de Barcelona)
del 16 al 17 d'agost del 2021

Els darrers anys han anat fent més evident la crisi de cures i de reproducció social que fa ja dècades ha estat denunciada per la teoria i la praxi feminista. Tot i que la retòrica de ‘posar la vida al centre’ continua essent elegant políticament, encara s'ha de fer molt camí a la pràctica per tal de trobar una organització de la vida que ens permeti a totes gaudir-ne i desenvolupar-la d’una manera equilibrada. Qualsevol societat justa haurà de reflexionar críticament sobre si mateixa i sobre la divisió sexual del treball, dels privilegis socials i de les oportunitats de creixement.

HISTÒRIA
Balanç històric sobre les Germanies


Coordinador: Dr. ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
del 16 al 19 d'agost del 2021

Entre 1519 i 1523 el País Valencià i Mallorca van viure una dels aixecaments socials més importants de la primera meitat del segle XVI. Van ser moviments complexos, que van ser, al temps, un enfrontament amb la política de la monarquia, un replantejament dels governs oligàrquics de la ciutat i un alçament pagès que amenaçava el sistema feudal. Encara hi ha més preguntes que respostes sobre les seves causes i si hi van haver brots també al Principat.

HISTÒRIA
Moviments i ideologies rupturistes del liberalisme a la transició política


Coordinador: Dr. ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
del 20 al 22 d'agost del 2021

Al llarg dels segles XIX i XX als Països Catalans van anar apareixent diversos corrents polítics que qüestionaven el model de construcció de l’Estat i el seu ordre social. Des de l’aparició del liberalisme exaltat de les dècades de 1820 i 1830 fins a l’independentisme revolucionari dels anys 1970, moviments i ideologies—de vegades antagòniques—han protagonitzat la lluita política i social.

LITERATURA
Vincles literaris entre Itàlia i Catalunya, en el setè centenari de Dante Alighieri (1321-2021)


Coordinador: Dr. JOAN SANTANACH i SUÑOL (Universitat de Barcelona)
del 16 al 19 d'agost del 2021

El sisè centenari de la mort de Dante Alighieri és una bona ocasió per fer balanç no sols de la influència del Dant en la literatura catalana, sinó també dels vincles existents entre dues cultures veïnes, sobretot des de la perspectiva de la recepció dels grans noms de la literatura italiana entre els escriptors en llengua catalana. El curs proposarà un recorregut des dels temps del Dant fins a l'actualitat, resseguint les fites en la lectura del poeta florentí, alhora que remarcant altres referents italians actius en les lletres catalanes.

LLENGUA
Fer del català una llengua normal


Coordinador: Dr. GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)
del 20 al 22 d'agost del 2021

En aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu l'Àrea de Llengua analitzarà els principals elements implicats en el projecte de normalització del català, especialment les condicions sociopolítiques i els processos necessaris per a arribar a un ús de la llengua plenament normal i també les possibilitats/necessitats de continuar la construcció d'un català estàndard més unificat i alhora resultat de corregir les interferències causades per segles de subordinació a llengües alienes.

HISTÒRIA DE L'ART
«PAIS_ATGE»: paisatge i identitat a l'art contemporani del Països Catalans


Coordinador: ÀLEX VILLAR (Universitat de València)
del 16 al 17 d'agost del 2021

El paisatge és un gènere inherent a la transformació de l'art contemporani des del punt de vista tècnic i conceptual. Hi podem revisar les claus de l'impressionisme i de les avantguardes històriques, però també els elements d'identitat popular i nacional entre la tradició i la modernitat. En aquest curs pretenem abordar l'evolució del paisatge en l'art actual com a superació d'estereotips i reformulació de codis a partir de les arts visuals del segle XX i XXI, que ens porten a definir el paisatge com a territori, identitat i patrimoni.

MÚSICA
Construir la música d'un país en llibertat


Coordinador: JAUME CARBONELL I GUBERNA (Universitat de Barcelona)
del 20 al 22 d'agost del 2021

Fent un repàs per la història de la música catalana constatem que els períodes de d'una prosperitat i una creativitat musical més grans corresponen als episodis en què el país ha gaudit de més llibertat i plenitud política i econòmica.
Cal remuntar-se als anys de l'Ars Nova durant el segle XIV, per a veure que la capella de la cort barcelonina era admirada per la noblesa i els reialmes europeus. Durant els anys de la República, Barcelona fou un centre de creació contemporània referent en l'àmbit internacional. No venia de nou. L'anhel de l'excel·lència en les arts i en la tecnologia venia de lluny i, a partir del reconeixement, aquesta excel·lència s'entenia com un signe d'identitat, que calia preservar.

CIÈNCIES POLÍTIQUES


Coordinador: JOAQUIM COLOMINAS (Universitat de Barcelona)
del 16 al 18 d'agost del 2021

SEMINARIS D'INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Ideologies i representacions socials i lingüístiques a les Illes Balears


Coordinadora: Dra. EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona)
del 19 al 22 d'agost

1. L’espanyolització de Mallorca
per PERE SALAS i VIVES

2. Anàlisi sociolingüística dels mitjans de comunicació illencs sobre el procés sobiranista
per ROSA CALAFAT i SEBASTIÀ SERRA

Patrocinadors

La Universitat Catalana d'Estiu no seria possible sense el suport de les institucions següents: