correu@uce.cat +34 933 172 411

54a Universitat Catalana d'Estiu

Països Catalans, Europa, Espanya:
Conflictes, aspiracions, possibilitats

Del 17 al 23 d'agost del 2022

Equip rector

Accediu a la informació de l'Equip rector de l'UCE

Informació general

Accediu a la informació general de l'UCE

Matrícula

Accediu a la informació de la matrícula

Més informació

Tel. 933 172 411 o correu@uce.cat

Cursos i activitats de la 54a UCE (2022)

ACTES


del 17 al 23 d'agost del 2022
Inauguració
Lliçó inaugural: «Gabriel Ferrater (1922-1972), cinquanta anys després de la mort»
El futur dels territoris abandonats
Sanitat en tensió
Premi Canigó a MARTÍ BOADA, científic ambiental
El sistema universitari dels Països Catalans i el futur de la Universitat Catalana d'Estiu
Empresa i país
100 anys de l'Obra del Cançoner Popular. Homenatge a Josep Massot i Muntaner
EscociaThe Right to Independence ('El dret a la independència')
La llengua catalana a la universitat
Jutges, ensenyament i llengua
Ofrena a la tomba de Pompeu Fabra
Joan Fuster i la vertebració nacional. Als cent anys del naixement
Deep State vs qualitat democràtica i aspiracions nacionals
Cloenda: «Té límits el parlamentarisme?»

CIÈNCIES DE LA NATURA
Territori, despoblament del rerepaís, efectes sobre la sostenibilitat territor


Coordinadors: Dr. MARTÍ BOADA (Universitat Autònoma de Barcelona) i JAUME MARLÉS (Universitat Autònoma de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost del 2022

Anàlisi i diagnosi sobre els efectes del despoblament i els canvis d'usos del sòl en el món rural i al rerepaís i llur impacte en les formes de producció del sector primari. Efectes sobre els paisatges i la biodiversitat. Incidència en l'autosuficiència alimentària.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Astronomia: un viatge des del Sol fins als límits de l'Univers


Coordinadors: Dr. JOSEP M. PAREDES (director del Departament de Física Quàntica i Astrofísica, Universitat de Barcelona) i Dra. NÚRIA FERRER i ANGLADA (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 17 al 19 d'agost del 2022

La visió actual del Cosmos difereix molt de la que teníem segles enrere. Gràcies a l'evolució de la tecnologia i dels avenços de la física, se'ns ha ofert una nova manera d'observar i entendre l'Univers. En aquest curs descriurem el coneixement actual de l'astronomia, des de les escales del sistema solar a les escales més grans de l'Univers, passant per la Via Làctia. Després d'una aproximació de la història del desenvolupament de l'astronomia als Països Catalans, parlarem de l'activitat solar, de l'Univers invisible, dels exoplanetes, dels forats negres i de la cosmologia.

CIÈNCIES DE LA SALUT


Coordinador: Dr. JORDI CRAVEN-BARTLE i LAMOTE DE GRIGNON (Universitat Autònoma de Barcelona)
del 17 al 18 d'agost del 2022
Malaltia, medicina i art
Voluntariat mèdic per a l'atenció dels marginats
La caixa negra i la fusió d'identitat
Importància de la medicina personalitzada en oncologia
COVID-19, la pandèmia del segle XXI
La participació dels professionals en la gestió de les institucions sanitàries: mite o pilar per a la millora del sistema sanitari?

DRET
Democràcia, minories i drets: visió multinivell


Coordinador: Dr. JOSEP MARIA VILAJOSANA i RUBIO (Universitat Pompeu Fabra)
del 20 al 23 d'agost del 2022
En aquesta edició el curs de Dret analitza diversos temes agrupats al voltant de les nocions de democràcia, minories i drets fonamentals. Davant l'immobilisme o els retrocessos en termes democràtics associats a fenòmens polítics i socials recents, el curs proposa una anàlisi des d'una perspectiva multinivell dels estàndards democràtics més avançats i de la comprensió actual dels drets de les minories, vinculats amb els drets polítics i de participació, en el marc dels instruments del dret europeu i internacional, per tal d'explorar espais nous per a una construcció democràtica.

ECONOMIA
Catalunya, potència econòmica natural: l'Estat contra el mercat


Coordinador: Dr. ÒSCAR MASCARILLA i MIRÓ (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost del 2022
Canvis profunds provocats per la pandèmia, la digitalització i la globalització; inèrcies econòmiques amb forces centrípetes i centrífugues que porten a una Catalunya buidada; importants dificultats econòmiques i socials; crisi política… Tot plegat conforma un escenari per Catalunya ple de reptes i interrogants. Catalunya és un país pobre en recursos naturals. Només a l'edat mitjana, amb el comerç, i els segles XIX i XX, gràcies a la indústria, Catalunya ha sobresortit i Barcelona s'ha situat entre les grans ciutats europees. Tot allò que Catalunya té avui de potència, ho té per la seva situació geogràfica i pel talent i l'esforç de generacions. En aquest context, el debat del curs es centra a contestar quins elements resulten cabdals per a entendre el present i orientar el futur.

PENSAMENT
Sobre la idea filosòfica d'Europa


Coordinador: Dr. JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)
del 19 al 20 d'agost del 2022, de les 9 a les 12 del migdia

Després dels fracassos dels referèndums de ratificació de la Constitució Europea (França, 29 de maig del 2005; Països Baixos, 1r de juny del 2005) va ser força habitual sentir parlar d'una feblesa actual de la idea d'Europa i de la necessitat d'establir revisions profundes en el seu projecte fundacional. Tampoc no es pot obviar el fet que bona part de les reivindicacions nacionals de Catalunya i dels Països Catalans passen en bona mesura per aquestes revisions del projecte original europeu. Però, tenim prou clar en què consisteix la idea d'Europa? És possible una aproximació filosòfica sòlida i suficientment unitària al voltant del que significa Europa com a espai civilitzatori i de valors compartits? El següent curs es dedicarà a pensar la història de la idea filosòfica d'Europa, des de Kant fins a Rémi Brague, passant per Jan Patocka o Leo Strauss.

PENSAMENT
El pensament social i polític en la música catalana del segle XXI


Coordinadors: Dr. XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià) i MARIA ARQUER (Societat Catalana de Filosofia)
del 22 al 23 d'agost del 2022, de les 9 a les 12 del migdia

Amb l'impuls que prengué la Nova Cançó a l'inici dels anys seixanta del segle passat, es mostrà l'eficàcia que els cantautors podien assolir com a aglutinadors en la resistència contra la dictadura i en la difusió de nous corrents ideològics crítics amb el poder. La literatura que aquell fenomen generà no ha parat de créixer. En les dues primeres dècades del segle XXI, novament, es va anar formant i consolidant un nucli de grups i col·lectius musicals, com ara La Gossa Sorda, Pirat's Sound Sistema, Zoo, Roba Estesa o Aspencat, que a més de tenir una influència social apreciable, han elaborat lletres de cançons intel·ligents i corrosives en què carreguen contra l'anticatalanisme, la corrupció política, les disfuncions del sistema econòmic, el masclisme, la repressió policial i els models de vida socialment hegemònics. La necessitat d'aquest tipus de discursos ha arribat avui fins als grups i els cantants que inicialment no es decantaven per la crítica social i política.

HISTÒRIA
Governs en temps d'urgències: institucions revolucionàries i de ruptura als Països Catalans


Coordinador: Dr. ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
del 17 al 23 d'agost del 2022

Encara que els diversos territoris dels Països Catalans des de l'edat mitjana tenien un corpus legal i constitucional propi, en els períodes de guerra o revolució es van crear propostes de govern pensades per a fer front a la situació creada i que en ocasions eren una alternativa de ruptura sobre l'ordre establert i encara que al segle XIX les institucions del país ja eren espanyoles, cada cop que va caler la societat va tornar a cercar formes pròpies d'organització.

LITERATURA
De Llull a Verdaguer: la tradició mística en la literatura catalana


Coordinador: Dr. JOAN SANTANACH i SUÑOL (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost del 2022

La mística és un dels corrents més fructífers de la literatura de tots els temps, en el qual la literatura en llengua catalana, atenta a múltiples tradicions, ha tingut un paper de pes. Ramon Llull hi és segurament la figura més remarcable, amb el famós Llibre d'amic e amat; aquesta no és de cap manera, però, la seva única aportació al gènere. Al segle XVI el desenvolupament de la mística castellana, amb sant Joan de la Creu com a màxima expressió, influirà en les produccions posteriors. Ja al darrer terç del segle XIX emergeix Jacint Verdaguer, que revigoritza la tradició anterior, amb una nova lectura del Càntic dels càntics, Llull o sant Joan, en obres com els Idil·lis i cants místics o les Perles, reescriptura en vers del Llibre d'amic e amat. La seva influència es deixarà sentir en poetes del segle XX, d'expressió catalana i castellana, que podem inscriure dins de la poètica de la transcendència.

LLENGUA
La lexicografia catalana


Coordinador: Dr. GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)
del 20 al 23 d'agost del 2022

Enguany, que s'escau el 60è aniversari de l'acabament del diccionari Alcover-Moll, la Universitat Catalana d'Estiu dedicarà l'Àrea de Llengua a la lexicografia catalana. Estudiarem els diccionaris catalans publicats al llarg de la història, des del Nebrija fins al DIEC, i algun nou projecte de diccionari. També parlarem d'ecologia del llenguatge i de com la situació social de la llengua afecta el lèxic.

HISTÒRIA DE L'ART
Tot art és política?


Coordinador: ÀLEX VILLAR (Universitat de València)
del 20 al 23 d'agost del 2022

Reflexionem sobre l'afirmació de Josep Renau «Tot art és política?» sobre la funció social de l'art i revisem les diverses maneres d'implicació de l'art contemporani a la realitat, des de la complaença, la ironia, la crítica i l'activisme. Destacarem el compromís polític de Josep Renau i la seva presència a la Universitat Catalana d'Estiu el 1976 abans de trepitjar per primera vegada la seva València natal després de 37 anys d'exili i la seva influència a l'avantguarda artística des dels setanta a l'actualitat. Ens qüestionarem l'eficiència de l'art com a instrument de canvi entre els condicionaments del mercat i la seva funció pública.

MÚSICA
Música i guerra


Coordinador: Dr. JAUME CARBONELL I GUBERNA (Universitat de Barcelona))
del 21 al 23 d'agost del 2022
Al llarg de la història la música i la guerra han estat dos fenòmens estretament lligats. Els diferents episodis bèl·lics al món han generat i condicionat el repertori musical de les societats i comunitats afectades. La música ha il·lustrat, animat, honrat i plorat la remor de les armes, des de molts himnes, que han esdevingut nacionals, fins a l'expressió més sentida dels artistes. En els temps que vivim, malauradament no en som aliens a aquest fenomen, i a Prada tindrem ocasió de parlar-ne.
També ens farem ressò de les commemoracions d'enguany com el 150è aniversari del naixement del compositor i director Joan Lamote de Grignon.

CIÈNCIA POLÍTICA
El catalanisme polític i l'Estat


Coordinador: Dr. JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost del 2022

El catalanisme polític i l’Estat espanyol (1901-1939)
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
El catalanisme polític i l'Estat avui (I)
per JORDI TURULL (secretari general de Junts)
El catalanisme polític i l’estat plurinacional (1975-2010)
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
El catalanisme i l’Estat propi (2010-2022)
per JOAQUIM COLOMINAS I FERRAN (Universitat de Barcelona)
El catalanisme polític i l'Estat avui (II)
per MARIA DOLORS SABATER I PUIG (presidenta del grup Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar al Parlament de Catalunya)
 

LITERATURA, HISTÒRIA I PENSAMENT
Centenari de Joan Fuster


Coordinadors: ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona), JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona) i XAVIER SERRA (Societat de Filosofia del País Valencià)
dia 21 d'agost del 2022

Per a commemorar el centenari del naixement de Joan Fuster, les àrees de literatura, història i pensament de la Universitat Catalana d'Estiu dedicarem de manera extraordinària una sessió conjunta a les exposicions i al debat al voltant d'aquest autor valencià, que va ocupar un lloc central en la cultura catalana de la segona meitat del segle XX.

SEMINARIS D'INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS


del 20 al 22 d'agost del 2022

Gabriel Alomar (1873-1941). L'intel·lectual, el periodista i el polític
per PERE ROSSELLÓ I BOVER (catedràtic del Departament de Filologia Catalana) i JORDI CASASSAS I YMBERT (Institut d'Estudis Catalans)
dia 20 d'agost del 2022, de les 3 a les 5 del capvespre

Anàlisi del marc normatiu de la llengua catalana i de la situació sociolingüística de les Illes Balears
per ANTONI LLABRÉS I FUSTER (Departament de Dret Públic) i ROSA CALAFAT I VILA (Departament de Filologia Catalana)
dies 21 i 22 d'agost del 2022, de les 3 a les 5 del capvespre
La sessió del dia 22, a càrrec de la Dra. Rosa Calafat, serà només virtual.

FORMACIÓ CULTURAL
Iniciació a la llengua catalana


del 17 al 23 d'agost del 2022,
de les 9 a les 12


Curs 1. Llengua catalana. Nivell mitjà
per ESTER TUR
del 17 al 23, de les 9 a dos quarts d'11 del matí

Aquest curs s'adreça a aquelles persones que volen consolidar i ampliar la seva competència lingüística en català (aprenents de nivell elemental i de nivell intermedi, B1-B2). Les classes tenen un enfocament pràctic i les dediquem, sobretot, a parlar i escriure. A partir dels textos produïts, repassem el coneixement de la gramàtica i el vocabulari.

Curs 2. Llengua catalana. Grup de conversa
per ESTER TUR
del 17 al 23 d'agost, de les 11 a les 12 del migdia

Aquest curs està pensat com un espai per parlar en català, per aprendre parlant. L'objectiu és que els estudiants adquireixin més fluïdesa i confiança, alhora que amplien el seu repertori en català.
A partir de diferents estímuls (fragments d'obres literàries, imatges, notícies...) trobem un tema que ens serveix de fil conductor de les converses.

FORMACIÓ CULTURAL
INICIACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS
«L'exili»


Coordinador: Dr. JOAQUIM MONTCLÚS (Associació Cultural del Matarranya)
del 17 al 22 d'agost del 2022

La Guerra Civil a les Illes Balears
per DAVID GINARD (Universitat de les Illes Balears)
dia 17, de 3 a 4 del capvespre
La Franja de Ponent
per JOAQUIM MONTCLÚS (president de l'Associació Cultural del Matarranya)
dia 18, de 3 a 4 del capvespre
El País Valencià
per JOSEP DAVID GARRIDO I VALLS (historiador)
dia 19, de 3 a 4 del capvespre
ERC a l'exili a Catalunya Nord
per NARCÍS DURAN
L'exili a Catalunya Nord
per RAMON GUAL (editor)
dia 20, de 3 a dos quarts de 5 del capvespre
Mallorca
per ARNAU COMPANY I MATAS (Universitat de les Illes Balears)
dia 21, de 3 a 4 del capvespre
Andorra
per ÀNGELS MACH I BUCH (Societat Andorrana de Ciències)
dia 22, de 3 a 4 del capvespre

FORMACIÓ CULTURAL
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA OCCITANA


Coordinadors: AITOR CARRERA (Universitat de Lleida) i JAUME FIGUERAS (traductor)
del 17 al 22 d'agost del 2022

La literatura occitana al Llemosí, de l'època dels trobadors al segle XXI
per JAUME FIGUERAS I TRULL (traductor)
del 17 al 22, de les 3 a les 4 del capvespre
Introducció a l'occità: sociolingüística, dialectologia i aprenentatge pràctic
per AITOR CARRERA (Càtedra d'Estudis Occitans, Universitat de Lleida) i JORDI CASTELLS
L'objectiu d'aquest curs és d'introduir els estudiants al coneixement de l'occità. Volem que els alumnes obtinguin a l'acabament del curs una certa capacitat comunicativa en occità, mitjançant l'adquisició ràpida de competències fonètiques, morfosintàctiques i lexicals.

FORMACIÓ CULTURAL
CONEIXEMENT DE CATALUNYA NORD
«Catalunya Nord: identitat vella i sempre nova»


Coordinador: ALÀ BAYLAC-FERRER (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
del 17 al 22 d'agost del 2022

En un panorama sociodemogràfic força canviat i evolutiu, la identitat catalana de Catalunya Nord sempre és qüestió d'actualitat. Un tret de personalitat del territori vell i sempre nou. D'això testimonien els professors que presenten el curs de Coneixement de Catalunya Nord, alguns vells i altres nous.

JORNADES
VI JORNADA MENORQUINA:
«La literatura i la Guerra Civil a les Illes Balears»


Ho organitza: Institut Menorquí d'Estudis
Ho coordinen: PILAR ARNAU i JOSEFINA SALORD
dies 17 i 18 d'agost del 2022


La Guerra Civil a les Illes Balears
per DAVID GINARD (Universitat de les Illes Balears)
dia 17, de 3 a 4 del capvespre

Lectura/diàleg sobre la novel·la de Maite Salord L'alè de les cendres
per JOSEFINA SALORD (Institut Menorquí d'Estudis) i DAVID GINARD (UIB)
dia 17, de 4 a 5 del capvespre

La Guerra Civil a la narrativa insular des dels anys setanta ençà
per PILAR ARNAU (Universitat de les Illes Balears)
dia 18, de 3 a 4 del capvespre

Projecció de Mar de fons de Carme Planells.
dia 18, de 4 a 5 del capvespre

JORNADES
XIII JORNADA DE LA FUNDACIÓ JOSEP IRLA:
«Rellançar la nació: llengua, indústria, sobirania»


Ho organitza: Fundació Josep Irla
del 18 al 22 d'agost del 2022


Reindustrialitzar el país
per JORDI ANGUSTO (economista)
dia 18, a les 4 del capvespre

Remobilitzar el jovent
per PAU CRUZ (portaveu nacional de l'EINA - Joves de la Intersindical)
dia 19, a les 4 del capvespre

Enfortir l'independentisme
per MARTA VILALTA (secretària general adjunta i portaveu d'ERC)
dia 20, a les 4 del capvespre

Lliçó Magistral Víctor Torres: «Llegat i vigència del pensament de Joan Fuster»
amb GEORGINA LINARES (patrona de la Fundació Josep Irla), MARTA ROVIRA I MARTÍNEZ (professora de sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona), XAVIER SERRA I LABRADO (escriptor) i JORDI CASASSAS (president de l'UCE)
dia 21, a les 4 del capvespre

Revitalitzar la llengua
per TERESA TORT (filòloga i tècnica de normalització lingüística)
dia 22, a les 4 del capvespre

JORNADES
35a DIADA ANDORRANA:
«L'àrea funcional Andorra-Pirineu»


Ho organitza: Societat Andorrana de Ciències
Ho patrocina: Govern d’Andorra, FEDA Cultura
dia 20 d'agost del 2022

El model de desenvolupament mundial dominant avui és el de la globalització. Per a poder ser presents en aquesta nova escala i no desaparèixer o convertir-se en espai marginal, ja no són vàlides les estratègies anteriors, de tancar-se o viure sota l'ala de l'estat que tanca les fronteres. Es fa necessària la creació d'àrees més potents, és a dir, més grans i que incorporin nous projectes econòmics que dotin realment de noves funcions al territori, vertebrant-lo i generant-hi una àrea funcional específica i nova. Cal assumir una nova escala d'actuació que els permeti ser presents, amb entitat pròpia, en el nou marc general de globalització però també tenir més força per a equilibrar-se conjuntament a nivell interior i no restar indefensos davant les accions extractivistes, indiscriminades i inesperades, provinents de l'exterior global. La Unió Europea ja ha incorporat la idea de les àrees funcionals, en la darrera convocatòria d'ajuts. Els pirinencs d'Andorra, de l'Arieja, de l'Alt Urgell, de la Cerdanya del sud i del nord, dels Pallars i del Pirineu Oriental podem millorar el nostre futur conjunt, creant l'Àrea Funcional Andorra-Pirineu.

JORNADES
X JORNADA ALGUERESA


Ho organitza: Obra Cultural de l'Alguer
dia 21 d'agost del 2022

Salutacions del síndic de l'Alguer
per MARIO CONOCI (síndic de l'Alguer)
dia 21, a les 3 del capvespre [a distància]

Celebració d'una victòria: Sant Joan de la Porta Llatina. Festes i imatgeria compartida entre l'Alguer i los Països Catalans al segle XVII
per MAURO MULAS (Obra Cultural de l'Alguer)
dia 21, a les 3 i 10 minuts del capvespre [en presència]

Presentació del periòdic Al Portal, veus de l'Alguer
per IRENE COGHENE (Plataforma per la Llengua)
dia 21, a dos quarts de 4 del capvespre [en presència]

40 anys de l'Escola de Alguerès «Pasqual Scanu»
per CARLO SECHI
dia 21, a tres quarts i cinc minuts de les 4 del capvespre [a distància]

L'activitat del Grup de Treball per la Normativització del Català de l'Alguer
per FRANCESC BALLONE (Institut d'Estudis Catalans)
dia 21, a les 4 i deu minuts del capvespre [a distància]

Viuen encara les sirenes a la Punta del Lliri?
per ANTONI TORRE (Institut d'Estudis Catalans)
dia 21, a dos quarts de 5 del capvespre [a distància]

TALLERS


del 17 al 22 d'agost del 2022
Cançons populars
per RAMON GUAL

Muntanyisme
per PAU VINYES I ROIG, amb la col·laboració i l'assessorament de JORDI TAURINYÀ

Fotografia digital
per JOAN VÍCTOR DE BARBERÀ


FÒRUM OBERT, EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS


del 17 al 22 d'agost del 2022

Aula on exposar coneixements, opinions lliures i fer-hi presentacions de llibres i de projectes d'entitats.
MISSA EN CATALÀ
a l'Església de Sant Pere de Prada
dia 20 d'agost, a dos quarts d'11 del matí

ESPECTACLES


del 16 al 22 d'agost del 2022

Ramon Gual — Neptú — Rudymentari — Xarxa — Borja Penalba i Mireia Vives — Xicu — Cobla Casesnoves


Patrocinadors

La Universitat Catalana d'Estiu no seria possible sense el suport de les institucions següents: